Barion Pixel

Monthly Archives: Březen 2022

Covidkon II: Mgr. Michaela Veselá: Zdravý přístup pedagoga k dětem

Covidkon II: Mgr. Michaela Veselá: Zdravý přístup pedagoga k dětem Pedagožka, lektorka a zakladatelka spolku Společně k bezpečí Mgr. Michaela Veselá hovoří na konferenci Covidkon II o nenaplnitelných očekáváních a požadavcích na pedagogy během posledních dvou let. Na příkladu dětí, které byly v roce 2020 ve čtvrté třídě a dětí, které ve stejném roce byly […]

Covidkon II: Mgr. Martina Suchánková: Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím

Covidkon II: Mgr. Martina Suchánková: Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím Přednáška zakladatelky spolku ROZALIO Mgr. Martiny Suchánkové na konferenci Covidkon II. Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím. Práva každého pacienta potažmo jeho zákonného zástupce jsou široká, proč je mnozí dostatečně nevyužívají?! Zdravotní systém v ČR je sice na vysoké úrovni, ale je v ní pacient svoboden, […]

Covidkon II: PhDr. Jaroslav Simon: Covid-19 a systémový pohled psychologa

Covidkon II: PhDr. Jaroslav Simon: Covid-19 a systémový pohled psychologa Přednáška psychologa PhDr. Jaroslava Simona na konferenci Covidkon II. Existují systémové zákonitosti, které platí v každém rodinném systému. Pokud je neznáme a nerespektujeme, má to v rodině negativní dopad. Tyto zákonitosti jsou platné a aplikovatelné ve všech systémech. V přednášce se autor zamýšlí nad tím, […]

Covidkon II: PhDr. Daniel Štach: Psychologické souvislosti společenských dopadů pandemie a restriktivních opatření

Covidkon II: PhDr. Daniel Štach: Úvodní slovo garanta psychologické sekce, přednáška Psychologické souvislosti společenských dopadů pandemie a restriktivních opatření Garant psychologické sekce konference Covidkon II PhDr. Daniel Štach hovoří v úvodu o svém pohledu na možnosti a přínosy psychologie k uchopení toho, co se děje kolem nás. Zaměřuje se na to, jaké jevy mohou stát […]

Covidkon II: Diskuze k pedagogické sekci

Covidkon II: Diskuze k pedagogické sekci Přednášející pedagogické sekce Mgr. Petr Vrána, Mgr. Ivan Semecký, Mgr. Eva Sixtová, Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Kozlová odpovídají na dotazy z publika týkající se dopadů protiepidemických opatření na vzdělávání a výchovu dětí v posledních dvou letech. Fotografie z konference: Foto: Petr Pechman

Covidkon II: Aneta Hlinčíková: Jsem student a není mi to jedno

Covidkon II: Aneta Hlinčíková: Jsem student a není mi to jedno Vystoupení studentky ČVUT Anety Hlinčíkové na konferenci Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků. Většina lidí obecně zná pravidla a opatření, která byla aplikována ve školách. Teorie je ovšem často odlišná od praxe. Jak to tedy vypadalo na většině škol doopravdy? S […]

Covidkon II: Mgr. Pavla Drbalová: Poslední dva roky pohledem rodiče

Covidkon II: Mgr. Pavla Drbalová: Poslední dva roky pohledem rodiče Pedagožka, lektorka a matka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová přináší na konferenci Covidkon II pohled rodiče na výchovu a vzdělávání v době protiepidemických opatření. Připomíná, že rodič i škola mají zákonnou povinnost chránit děti. Poukazuje na řadu škodlivých jevů, ke kterým docházelo v důsledku protipandemických […]

Covidkon II: Mgr. Kateřina Kozlová: Problematika distanční a kombinované výuky

Covidkon II: Mgr. Kateřina Kozlová: Problematika distanční a kombinované výuky Pedagožka Mgr. Kateřina Kozlová vysvětluje na konferenci Covidkon II deficity, které do vzdělávacího procesu vnesla nucená distanční výuka. Na jedné straně znamenaly měsíce distanční výuky velký rozvoj dovedností pedagogů i žáků v oblasti informačních technologií. Je to nicméně vykoupeno velkým deficitem v podobě ztráty kontaktu […]

Covidkon II: Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.: Dopady pandemických opatření na žáky, pedagogy a současná situace ve školství

Covidkon II: Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.: Dopady pandemických opatření na žáky, pedagogy a současná situace ve školství Pedagožka, lektorka a terapeutka Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D. hovoří ve svém příspěvku na konferenci Covidkon II o tom, jak v posledních dvou letech nefungoval edukační proces. Výuka v době lockdownů znemožnila pedagogům uplatňovat funkční metody předávání […]

Covidkon II: Mgr. Eva Sixtová: Mimořádná opatření v praxi běžné základní školy

Covidkon II: Mgr. Eva Sixtová: Mimořádná opatření v praxi běžné základní školy Příspěvěk ředitelky ZŠ a MŠ Kožlany Mgr. Evy Sixtové na konferenci Covidkon II. Osobní zamyšlení nad posledním obdobím přináší pohled do běžné základní školy, kde se snažili vypořádat s rychle se měnícími podmínkami pro zajištění výuky. Mimořádná opatření, pokyny a manuály s sebou […]