MAPA ALOKACE NÁKLADŮ

NEJDŘÍVE PROVOZNÍ NÁKLADY

PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLATBY

Každý měsíc je potřeba nejdříve vyřešit provozní náklady, které umožňují chod redakce.

Platby za práci redaktorů,hostingové služby, poplatky za licence z fotobank ke článkům, provozní výdaje na spotřební materiál, nájem redakční kanceláře. Archivační média, software licence a právní konzultace.

PAK HLADKÝ CHOD REDAKCE

DALŠÍ NEZBYTNÉ NÁKLADY PRO PLYNULÝ PROVOZ

Tento balík nákladů je druhý v pořadí a je potřebný ke zajištění vysokého standardu našeho závazku.

Patří sem výdaje na cestovné, k opravdu zajímavým příběhům a informacím z terénu, které se nemohou předávat elektronicky a jinak než osobně. Je zde celá oblast reklamy a propagace naší činnosti, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o stavu věcí veřejných a o povaze naší činnosti. Aktuálně hlavně prostřednictvím internetu a elektronické komunikace. Pak sem padají také náklady na zázemí kanceláře, kancelářské potřeby.

POTOM TO OSTATNÍ

OSTATNÍ NÁKLADY

Taktéž náklady spojené s provozem, zejména jednorázové, nenadálé a neočekávané výdaje.

Máme pravidlo že tato obecná kategorie musí splňovat standard v popisu u výdaje i konkrétní určení. Patří sem nákup technologií, hardware i software, běžné výdaje spojené s redakčními činnostmi, drobné výdaje, předpaltné literatury, tiskovin, feedu databank pro zdrojování ap.