SEMINÁŘ V PSP ČR

odbornÝ SEMINÁŘ “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled”

Dne 20. 11. 2023 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal pod záštitou poslance MUDr. Vladimíra Zlínského odborný seminář, který se věnoval analýze protikovidových opatření v ČR, se zaměřením na problematiku účinnosti a bezpečnosti vakcinace včetně prezentace konkrétních klinických případů z lékařské praxe. Tématem semináře bylo jak odborné posouzení praktických postupů v době covidové krize, tak návrhy doporučení, jak postupovat v případné podobné krizi v budoucnu.

Na této stránce najdete všechny příspěvky z konference.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Vladimír Zlínský: Úvodní slovo poslance a lékaře

Lékař a poslanec MUDr. Vladimír Zlínský svolal do Poslanecké sněmovny odborný seminář “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled.” Ve svém úvodním slovu hovoří o své motivaci ke svolání semináře, který poprvé na půdě Parlamentu ČR prolomil ticho, jež ve veřejné diskuzi obestírá možné nežádoucí následky vakcinace proti covidu. Poslanec připomíná i tlaky, které vyvstaly ve snaze seminář ve sněmovně zakázat, a ohrazuje se proti kultuře nálepkování každého, kdo nesouhlasí s plošnou vakcinací proti covidu, za antivaxera.

Seminář v PSP ČR: Tomio Okamura: Úvodní slovo

Jako předseda strany, jejímž členem je svolavatel odborného semináře “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” MUDr. Vladimír Zlínský, přednesl Tomio Okamura na akci úvodní proslov, v němž mimo jiné žádá o prošetření postupu vládních stran v souvislosti s řízením epidemie a vakcinační kampaní.

Seminář v PSP ČR: senátorka Jana Zwyrtek Hamplová: Hlasité ticho

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová promluvila na semináři „Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled“ o svých zkušenostech advokátky, která spolu s dalšími kolegy podnikala právní kroky na obranu práv občanů a proti protiústavním nařízením vlády. Ve svém příspěvku hovoří i o nutnosti vyvodit zodpovědnost konkrétních osob za rozhodnutí, pro která neměly žádné relevantní podklady.

Seminář v PSP ČR: JUDr. Ondřej Dostál: WHO a Pandemická smlouva

Expert na zdravotní právo JUDr. Ondřej Dostál hovoří na semináři “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” o roli Světové zdravotnické organizace (WHO) a varuje před pokusy o nežádoucí změny v souvislosti s tzv. pandemickou smlouvou a novými mezinárodními zdravotními pravidly (IHR – international health regulation), která by WHO dala pravomoce vydávat závazné pokyny pro řízení epidemií, jež by byly v rozporu se základními právy občanů v členských státech.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Vladimír Čížek: Covid-19: Dezinformace. Fakta. Otázky

MUDr. Vladimír Čížek ve svém příspěvku na odborném semináři rozebírá deset dezinformací, kterých se v souvislosti s covidem dopustilo přímo ministerstvo zdravotnictví. Zároveň vznáší osm dosud nezodpovězených otázek, kterými by se podle něj měla zodpovědná místa rozhodně zabývat.

Seminář v PSP ČR: NF Svědomí národa: Úryvek z dokumentu Tečkované příběhy

V roce 2022 natočila redakce NF Svědomí národa dokument s příběhy 11 lidí, u nichž se po očkování proti covidu projevily různě závažné zdravotní následky. Úryvek z dokumentu byl součástí programu semináře “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – součaný pohled”, který se konal 20. 11. 2023 v Poslanecké sněmovně.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Jaroslava Chlupová: Nežádoucí účinky mRNA vakcín v neurologii. Kazuistiky

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová upozorňuje na to, že neurologické problémy různého druhu, od lehkých po závažné, jsou nejčastějším nežádoucím účinkem vakcinace proti covidu. Její slova potvrzují jak příklady z její praxe, tak i zkušenosti ze zahraničí. Součástí příspěvku je krátký úryvek z dokumentu “Neviditelná krize.” Doktorka Chlupová uvádí i příklad své pacientky, která kvůli neurologickým komplikacím, jež se rozvinuly po vakcinaci, zemřela.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Jana Gandalovičová: Nežádoucí účinky očkování mRNA vakcínami v kardiologii – prokázané i potenciální

Kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová upozorňuje ve svém příspěvku na chybně provedenou registrační studii, na základě které dostaly nejrozšířenější vakcíny proti covidu schválení k nouzovému použití a následně se jimi plošně očkovalo navzdory faktu, že výrobce už po dvou a půl měsících od vypuštění vakcín na trh věděl o vysokých počtech nežádoucích účinků, včetně 1200 úmrtí.

MUDr. Gandalovičová zmiňuje své zkušenosti z praxe, úmrtí některých svých pacientů, vysoké počty náhlých kolapsů a úmrtí mladých lidí všude po světě a skutečnost, že zvýšené riziko myokarditidy a některých dalších kardiovaskulárních komplikací jsou již oficiálně uznanými možnými nežádoucími účinky vakcín.

Seminář v PSP ČR: JUDr. Vladana Vališová: Očkování a odpovědnost státu

Advokátka JUDr. Vladana Vališová ve svém příspěvku vysvětluje nedostatečnost současné právní úpravy týkající se odškodnění osob, jejichž zdraví bylo poškozeno vakcínou proti covidu-19. Ačkoli stát formálně převzal zodpovědnost za bezpečnost vakcín, ve skutečnosti je pro poškozené prakticky nemožné se odškodnění domoci, a to zejména proto, že právní úprava je velmi vágní a dává ministerstvu zdravotnictví široké pole náhradě škody se vyhnout.

 

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozené Jany Halbichové

Paní Jana Halbichová, jedna z hrdinek dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, promluvila na půdě Poslanecké sněmovny o zdravotních následcích, které se u ní projevily po vakcinaci proti covidu. Závažné zdravotní obtíže u ní přetrvávají dodnes.

Seminář v PSP ČR: Diskuze 1. blok

Diskuze publika s panelisty na semináři “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled”. V první části diskuze zazněly mimo jiné příspěvky prof. Václava Hořejšího a RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského.

Seminář v PSP ČR: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Genetické vakcíny proti covid-19: mechanismy potenciálních vedlejších účinků

Vakcinolog a imunolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. ve svém příspěvku vysvětluje konstrukci mRNA vakcín a dokládá, jak přímo z ní vyplývá značné riziko nekontrolovatelného šíření spike proteinu tělem.
Důsledkem takového šíření je subverze vrozené imunity, narušení hormonálního řízení organismu nebo narušení systému prevence a dohledu nad maligními změnami v buňkách.
Profesor Turánek sdílí rovněž svoje poznatky ohledně částic obsažených ve vakcínach a poukazuje na to, že samotný obsah vakcín vyvolává řadu otázek, jimž zodpovědná místa zatím odmítají věnovat pozornost.

Seminář v PSP ČR: NF Svědomí národa: Úryvek z dokumentu Tečkované příběhy – 2

V roce 2022 natočila redakce NF Svědomí národa dokument s příběhy 11 lidí, u nichž se po očkování proti covidu projevily různě závažné zdravotní následky. Druhý úryvek z dokumentu se věnuje motivaci poškozených osob nechat se očkovat – byly to zdravotní důvody, strach z covidu, nátlak systému, touha po normálním životě?

Seminář v PSP ČR: Petr Šourek, Mainstream: Poslušně nehlásím

Úryvek z reportáže Petra Šourka (Mainstream) o tom, jak v souvislosti s nežádoucími účinky vakcín proti covidu-19 selhala farmakovigilance.

Seminář v PSP ČR: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.: Kvalita a použití vakcín proti Covid-19

Imunolog RNDr. Karel Drbal, Ph.D. ve svém příspěvku na semináři “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” připomíná, jaké postupy je třeba používat při sledování bezpečnosti léčiv.
Uvádí, že zatímco dříve v některých stačilo k zastavení produkce vakcíny podezření na nežádoucí účinek v 1 z 10.000 případů, u vakcín proti covidu k žádnému omezení nedošlo, i když podezření je násobně více.
Doktor Drbal dále kritizuje nedostatečnost sledování výrobního procesu a jednotlivých šarží vakcín, jakož i další iregularity, které regulátor, v případě ČR SÚKL, dosud ignoruje.

Seminář v PSP ČR: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Co víme o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín proti COVID-19

Matematik a datový analytik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. ve svém příspěvku pro seminář “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” dokládá, že z dat, která jsou dostupná, nevíme nic o účinnosti covidových vakcín proti nákaze, přenosu, těžkému průběhu, hospitalizaci či úmrtí s covidem. Z dat od českých zdravotních pojišťoven vyplývá, že skupina neočkovaných je zjevně odlišná od skupiny očkovaných jinými charakteristikami než je vakcinační status a tedy vyšší úmrtnost ve skupině neočkovaných nevypovídá nic o účinnosti vakcín, i když tento argument oficiální místa ráda používala a používají.

Seminář v PSP ČR: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Jaké je poučení z epidemie Covid-19 pro budoucnost?

Epidemiolog a vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran CSc. ve svém příspěvku hovoří o chybách v řízení epidemie. První z nich bylo opomenutí identifikace rizikové skupiny a stanovení postupu řešení epidemie pro tuto skupinu namísto zbytečných opatření pro celou populaci.
Došlo také k chybnému určení příčiny a následku epidemie, z nějž vyplývalo ignorování úmrtí jakožto následku onemocnění a klíčového faktoru. Další ignorovanou skutečností byla klíčová role včasné zdravotní péče pro nakažené osoby a skutečnost, že existuje generické léčivo, které je velmi účinné v redukci příznaků covidu.
Profesor Beran dále zmiňuje, že pokud existují případy těžkého onemocnění u očkovaných lidí, mohou tyto komplikace být indukované právě vakcinací a spolu s dalšími signály vyvolávají zásadní pochybnosti o účinnosti vakcín proti covidu.

Seminář v PSP ČR: Diskuze 2. blok

Diskuze odborného i laického publika s panelisty po druhé části semináře “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled”.

Seminář v PSP ČR: MUDr. Vladimír Zlínský: Závěrečné slovo

Svolavatel odborného semináře “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” MUDr. Vladimír Zlínský, lékař a poslanec, uzavřel seminář s výzvou ke sjednocení, další analýze a dalším akcím.