Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: PhDr. Daniel Štach: Úvodní slovo garanta psychologické sekce, přednáška Psychologické souvislosti společenských dopadů pandemie a restriktivních opatření

Garant psychologické sekce konference Covidkon II PhDr. Daniel Štach hovoří v úvodu o svém pohledu na možnosti a přínosy psychologie k uchopení toho, co se děje kolem nás. Zaměřuje se na to, jaké jevy mohou stát na pozadí činů a výroků odborníků, vědců, pedagogů. Upozorňuje na nálepkování, nekonstruktivní jednání, manipulace a to, jak jsou v rámci lidské psychiky tyto praktiky ospravedlňovány. Hovoří i o tom, že i pomoc může škodit a bránit v růstu. Ve své navazující přednášce pak upozorňuje na dopady společenských změn posledních let na dětskou psychiku. Zdůrazňuje, že destruktivní dopady často nejsou u dětí pozorovatelné a že i dítě, které je na první pohled bezproblémové, přizpůsobí se nařízením a nezlobí, může mít psychické problémy a nést si následky po mnoho let.

Prezentace ke stažení:

PhDr. Daniel Štach: Psychologické souvislosti společenských dopadů pandemie a restriktivních opatření

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

PhDr. Daniel Štach:

Absolvent jednooborové psychologie UP Olomouc. Praktické zkušenosti od roku 1999 v oblastech psychiatrie, krizové intervence pro dospělé i děti, manželského a rodinného poradenství, psychoterapie. V posledních 4 letech působil jako školní psycholog na speciální škole, kde se věnoval krizové intervenci dětí a přímé terapeutické práci s dětmi s autismem, ADHD, poruchami chování a psychiatrickými diagnózami. Aktivně publikovat začal s příchodem pandemie covid-19. Podporovatel deklarací za svobodu ve společnosti a vzdělávání. Je mu blízký přístup humanistické psychologie a psychoanalýzy.
 

Foto: Petr Pechman