coronaduel 2022

odborná konference uspořádaná s cílem dát názorovým oponentům stejný prostor k odpovědi na 5 zásadních otázek spojených s problematikou epidemie covid-19

Příspěvky z odborné koneference CoronaDuel 2022, která se konala 4. března 2022 v Praze. Konferenci uspořádala Paralelní lékařská komora ve spolupráci s Nadačním fondem Svědomí národa. Pořadatelé vyzvali ministra zdravotnictví, aby na konferenci vyslal své špičkové odborníky z Národního institutu pro zvládání pandemie, případně dalších poradních orgánů. Zároveň nominovali odborníky s oponentním názorem. Každému mluvčímu byl vyhrazen prostor 15 minut k odpovědi na předem známou otázku. Program v úvodu a závěru doplnily přednášky dalších odborníků.

CoronaDuel 2022: MUDr. Miroslav Havrda: Úvodní slovo a představení Paralelní lékařské komory

MUDr. Miroslav Havrda hovoří na konferenci CoronaDuel 2022 o tom, proč se někteří lékaři, řádní členové ČLK, rozhodli založit Paralelní lékařskou komoru. PLK je nezávislá platforma lékařů, kteří nesouhlasí s názory, jež ve veřejném prostoru prezentuje vedení České lékařské komory. Cílem platformy je vrátit do medicíny diskuzi, která aktuálně chybí. Vedení ČLK zatím diskuzi nepřipustilo, a tak se lékaři v chladném počasí scházeli venku před Lékařským domem. Konference CoronaDuel 2022, kterou PLK pořádala, byla další výzvou k prezentaci oponentních názorů bok po boku. Pořadatelé konference vyzvali ministra zdravotnictví, aby na konferenci vyslal své přední odborníky z NIZP a dalších poradních orgánů vlády. Pro každého mluvčího na straně PLK i na straně oponentů byl připravený 15minutový prostor pro odpověď na předem známou otázku.

CoronaDuel 2022: prof. Jiří Beran: Včasná přednemocniční léčba rizikových pacientů s covid-19 jako prevence těžkého průběhu spojeného s hospitalizací

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. v přednášce na konferenci CoronaDuel 2022 představuje možnosti a účinné postupy léčby pacientů s covid-19, kterými lze účinně předejít těžkému průběhu onemocnění, hospitalizacím a úmrtí.

CoronaDuel 2022: MUDr. Hana Zelená: Má vláda i nadále podporovat plošné očkování dětí a těhotných žen?

Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. odpovídá na konferenci CoronaDuel na otázku ohledně plošného očkování těhotných žen a dětí. Prezentuje data vyhodnocující rizika vs. benefity přístupu, který oficiálně razí vláda ČR a její poradci.

CoronaDuel 2022: Názoroví oponenti: Má vláda i nadále podporovat plošné očkování dětí a těhotných žen?

“Prokázalo se nejen to, že očkování je bezpečné ve všech fázích těhotenství, ale navíc se prokázalo, že těhotenství je rizikový faktor pro těžký průběh covidu,” uvedl prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili, jejich postoje tedy reprezentuje sestřih z jejich veřejných vystoupení. Vedle MUDr. Kubka ve videu uvidíte také prof. Chlíbka, prof. Hořejšího, prof. Hela a další odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách covidu.

CoronaDuel 2022: prof. Jaroslav Turánek: Jsou současné v ČR používané vakcíny proti covid-19 bezpečné a je odůvodněné povinné očkování těmito vakcínami?

Imunolog, vakcinolog a farmakolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. odpovídá na konferenci CoronaDuel 2022 na otázku bezpečnosti aktuálně používaných vakcín proti onemocnění covid-19. Prezentuje vědecká fakta ohledně mRNA vakcín, hodnotí jejich bezpečnost pro plošnou vakcinaci, možné nežádoucí účinky i obecně vhodnost mRNA vakcín jakožto ochrany před respiračními onemocněními. Poukazuje na přerušenou tradici špičkového českého výzkumu ve vakcinologii a chybějící odborníky, kteří by byli schopni efektivně řídit protiepidemická opatření.

CoronaDuel 2022: Názoroví oponenti: Jsou současné v ČR používané vakcíny proti covid-19 bezpečné a je odůvodněné povinné očkování těmito vakcínami?

“Rozhodně nedochází k urychlení v oblasti bezpečnosti, která by se nějakým způsobem obcházela,” prohlásil k bezpečsnosti vakcín prof. Roman Chlíbek, současný ředitel Národního institutu pro zvládání pandemie. Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili, jejich postoje tedy reprezentuje sestřih z jejich veřejných vystoupení. Vedle prof. Chlíbka ve videu uvidíte také doc. Maďara, prof. Flégra a další odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách covidu a kteří se prezentují v médiích.

CoronaDuel 2022: MUDr. Vít Mareček: Mění se při léčbě nové nemoci koronavirem léčebné postupy v české medicíně?

MUDr. Vít Mareček hovoří na konferenci CoronaDuel 2022 o principech medicíny a lékařských postupech, kterými disponuje moderní medicína a které jako by byly s epidemií covid-19 zapomenuty či z nějakých důvodů ignorovány.

CoronaDuel 2022: Názoroví oponenti: Mění se při léčbě nové nemoci koronavirem léčebné postupy v české medicíně?

Konference CoronaDuel 2022 “Vakcíny máme, máme hrozné štěstí, že je máme a je potřeba, aby se všichni navakcinovali, aby to všechno skončilo,” prohlásila viroložka RNDr. Ruth Tachezy. Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili, jejich postoje tedy reprezentuje sestřih z jejich veřejných vystoupení. Vedle RNDr. Tachezy ve videu uvidíte také ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, prof. Hořejšího a další odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách covidu a kteří se hojně prezentují v médiích.

CoronaDuel 2022: RNDr. Jiří Šinkora: Má vláda okamžitě zrušit veškerou diskriminaci neočkovaných a nechat občany normálně žít?

Imunolog RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. hovoří na konferenci CoronaDuel o tom, zda existují vědecké důkazy pro to, že plošná vakcinace současnými mRNA vakcínami a tlak na občany, aby se nechali očkovat, dávají nějaký smysl v řešení epidemie respiračního onemocnění vstupujícího do organismu přes sliznice.

CoronaDuel 2022: Názoroví oponenti: Má vláda okamžitě zrušit veškerou diskriminaci neočkovaných a nechat občany normálně žít?

“Všichni, kdo se nechtějí nechat naočkovat nebo si nechtějí dát tu třetí dávku, tak riskují, že umřou,” tvrdil v médiích imunolog prof. Václav Hořejší. Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili, jejich postoje tedy reprezentuje sestřih z jejich veřejných vystoupení. Vedle prof. Hořejšího ve videu uvidíte také náměstkyni ministra zdravotnictví Martinu Koziar Vašákovou, MUDr. Milana Kubka, prof. Jaroslava Flégra a další odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách covidu a kteří se hojně prezentují v médiích.

CoronaDuel 2022: MUDr. Vladimír Čížek: Existuje dostatek důkazů pro tvrzení, že povinné nošení roušek či respirátorů účinně brání šíření epidemie SARS-CoV-2?

MUDr. Vladimír Čížek v přednášce na odborné konferenci CoronaDuel 2022 prezentuje výsledky své rozsáhlé analýzy studií o vlivu nošení respirátorů či roušek na šíření epidemie. Analyzuje dopady povinného nošení respirátorů na lidské zdraví, psychiku a další aspekty lidského života a hodnotí je v kontextu účinnosti plošného opatření coby ochrany populace před epidemií SARS-CoV-2.

CoronaDuel 2022: Názoroví oponenti: Je (bylo) nutné, aby děti nosily při výuce respirátory a byly ve školách neustálé karantény?

Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili, jejich postoje tedy reprezentuje sestřih z jejich veřejných vystoupení. Ve videu uslyšíte postoje prof. Romana Chlíbka, MUDr. Milana Kubka a další odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách covidu a kteří se hojně prezentují v médiích.

CoronaDuel 2022: MUDr. Vladimír Čížek: Je (bylo) nutné, aby děti nosily při výuce respirátory a byly ve školách neustálé karantény?

MUDr. Vladimír Čížek na konferenci CoronaDuel 2022 na základě podrobné analýzy hodnotí efektivitu protipandemických opatření ve školách a jejich možné dopady na dětskou populaci.

CoronaDuel 2022: MVDr. Jiří Urbánek: Propagace vakcín proti covidu

MVDr. Jiří Urbánek, MBA, bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu, v přednášce na konferenci CoronaDuel 2022 rozkrývá obchodní pozadí zrychleného uvedení vakcín proti covidu na trh. Hovoří o obcházení tradičních ochranných bariér na trhu s léčivy a propagační kampani farmaceutických firem vedené ústy politických reprezentantů, novinářů a dalších subjektů, které v takové míře nebyly dosud nikdy s farmaceutickým byznysem propojené.

CoronaDuel 2022: Závěr a poděkování

Závěr konference CoronaDuel 2022 a poděkování všem, kdo umožnili její konání a přenos.