Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.: Dopady pandemických opatření na žáky, pedagogy a současná situace
ve školství

Pedagožka, lektorka a terapeutka Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D. hovoří ve svém příspěvku na konferenci Covidkon II o tom, jak v posledních dvou letech nefungoval edukační proces. Výuka v době lockdownů znemožnila pedagogům uplatňovat funkční metody předávání informací. Opatření omezující fungování škol poté, co byly znovu otevřeny, kladla na pedagogy nesplnitelné požadavky. K učitelům se přistupovalo, jako by to byli zároveň zdravotníci, hygienici, policisté, informatici. Oni jsou ale “jen” pedagogové a mají být dětem hlavně průvodci. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je podporovat u dětí kritické myšlení.

Prezentace ke stažení:

Mgr. Bc. Michaela Krügerová. Ph.D.: Dopady pandemických opatření na žáky, pedagogy a současná situace ve školství

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.:

Narodila se v Jindřichově Hradci, vystudovala střední i vysokou školu pedagogickou (PdF MU Brno) – obor speciální pedagogika a výtvarná výchova, ze které tamtéž v roce 2009 absolvovala studijní doktorský program. Dále vystudovala obor arteterapie – psychologie (JČU České Budějovice). Její celoživotní praxe je ve školství – je učitelka, metodička prevence, arteterapeutka a školní terapeutka, volnočasová pedagožka a lektorka, koordinátorka inkluze. Několik let pracovala také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích jako arteterapeut či jako animátor v uprchlickém táboře (Zastávka u Brna). Je matkou dvou téměř dospělých dětí. V současné době žije na venkově v Karlovarském kraji.
 

Foto: Petr Pechman