covidkon ii

odborná konference o dopadech protiepidemických opatření na nejmladší generaci pohledem pedagogů, psychologů, právníků a dalších odborníků

Příspěvky z konference Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků, která se konala 19. 3. 2022 v Praze. Děti izolované od kolektivu, výuka na dálku, testování, rouškování, karantény, ředitelé a učitelé pod palbou nařízení měnících se ze dne na den, šikana na základě zdravotních rozhodnutí. Je to za námi? Co to přineslo? S jakými následky? A jak to příště udělat lépe a vydat se v oblasti školství a výchovy směrem k informované, svobodné společnosti?
Konferenci uspořádal institut Pro Libertate a Nadační fond Svědomí národa, hlavním partnerem bylo Zdravé fórum. Prostory poskytla společnost Vachler Art Company. Snídani pro účastníky konference dodala společnost Wild&Coco.

Covidkon II: Martina Kociánová: Úvodní slovo

Moderátorka Martina Kociánová představuje v úvodu konference Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků program a organizátory konference. Hovoří o tom, že ač covid s prvním výstřelem na Ukrajině přestal být zajímavý pro média, následky posledních dvou let jsou tu stále. Kromě toho, že po sobě zanechal dluh ve stovkách miliard korun, změnil naše životy a zvyklosti. Změnil chod rodin, práce, výuky a především myšlení.

Covidkon II: MUDr. Alena Dernerová: Úvodní slovo senátorky

Senátorka MUDr. Alena Dernerová, která poskytla konferenci záštitu, hovoří v úvodu konference Covidkon II o zkušenostech ze své ordinace dětské neuroložky. Chodí za ní ve velkém počtu děti, které bolí hlava, bolí břicho, mají problém se sociálními kontakty, odmítají chodit do školy a končí v pedagogicko-psychologických poradnách. Česká republika měla během koronakrize z celé Evropy téměř nejdéle zavřené školy a dopady tohoto opatření jsou podle senátorky Dernerové obrovské.

Covidkon II: MUDr. Jitka Chalánková: Úvodní slovo senátorky

Senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která poskytla konferenci záštitu, hovoří v úvodu konference Covidkon II o svých zkušenostech z posledních dvou let. Jako politička aktivně požadovala po ministerstvu zdravotnictví zdůvodění rozhodnutí o plošném testování ve školách a dalších. Ve svém volebním okrsku oslovila dopisem zřizovatele i ředitele škol, aby je informovala, že jsou povinni dodržovat zákon. O tom, že pro plošné testování a nošení respirátorů neexistují zákonné důvody informovala dokonce i rodiče před školou, do které chodí její vnučka. Dopady posledních dvou let na děti jsou podle ní hrozné a debata pedagogů a psychologů přináší potřebné informace pro další kroky. Senátorka Chalánková kritizuje také cenzuru, která jí dle jejích vlastních slov vadí ze všeho nejvíce.

Covidkon II: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Úvodní slovo
čestného hosta

Imunolog, vakcinolog a farmakolog prof. RNDr. Jaroslav Turnánek, DSc. byl čestným hostem konference Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků. Odborný garant imunologické sekce první konference Covidkon se ve svém proslovu postavil proti nástupu cenzury coby způsobu indoktrinace a ovládnutí myšlení lidí a pohřbení jakékoli demokracie.

sekce pedagogická

Covidkon II: Mgr. Petr Vrána: Úvodní slovo garanta pedagogické sekce, přednáška Pohled ředitele státní instituce

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Troubkách Mgr. Petr Vrána jako garant pedagogické sekce konference Covidkon II představuje cíle a základní otázky konference. Ve svém vstupu pak přednáší o svých zkušenostech z posledních dvou let. V dubnu 2021, kdy se žáci po lockdownech postupně začali vracet do školy, se Petr Vrána rozhodl, že nebude požadovat po dětech nošení respirátorů. Rovněž testování dětí ponechal na dobrovolné bázi a rozhodnutí každého rodiče. V takto nastolené praxi pokračoval i v dalším školním roce. Své zkušenosti zasazuje ředitel Vrána do kontextu systémových opatření. Jako jeden z nejdůležitějších prohřešků posledních dvou let vnímá způsob, jakým byli z rozhodovacích procesů ve školách vyloučeni rodiče.

Covidkon II: Mgr. Ivan Semecký: Dopad systémových opatření

Příspěvek pedagoga a bývalého ředitele Waldorfské základní a střední školy Semily na konferenci Covidkon II. Obsažená témata: školní dítě v rukách hasičů; rodič na okraji zájmu; škola jako testovací centrum; ředitel v roli dozorce; vzdělávání na vedlejší koleji; restrikce, sankce, diskriminace a strach ve škole; nepřemýšlejte, už jsme za vás všechno vymysleli; online život; příležitost pro změnu aneb blýská se na lepší časy.

Covidkon II: Mgr. Eva Sixtová: Mimořádná opatření v praxi běžné základní školy

Příspěvěk ředitelky ZŠ a MŠ Kožlany Mgr. Evy Sixtové na konferenci Covidkon II. Osobní zamyšlení nad posledním obdobím přináší pohled do běžné základní školy, kde se snažili vypořádat s rychle se měnícími podmínkami pro zajištění výuky. Mimořádná opatření, pokyny a manuály s sebou přinesly mnoho situací, které bylo třeba často během okamžiku vyřešit.

Covidkon II: Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.: Dopady pandemických opatření na žáky, pedagogy a současná situace ve školství

Pedagožka, lektorka a terapeutka Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D. hovoří ve svém příspěvku na konferenci Covidkon II o tom, jak v posledních dvou letech nefungoval edukační proces. Výuka v době lockdownů znemožnila pedagogům uplatňovat funkční metody předávání informací. Opatření omezující fungování škol poté, co byly znovu otevřeny, kladla na pedagogy nesplnitelné požadavky. K učitelům se přistupovalo, jako by to byli zároveň zdravotníci, hygienici, policisté, informatici. Oni jsou ale “jen” pedagogové a mají být dětem hlavně průvodci. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je podporovat u dětí kritické myšlení.

Covidkon II: Mgr. Kateřina Kozlová: Problematika distanční a kombinované výuky

Pedagožka Mgr. Kateřina Kozlová vysvětluje na konferenci Covidkon II deficity, které do vzdělávacího procesu vnesla nucená distanční výuka. Na jedné straně znamenaly měsíce distanční výuky velký rozvoj dovedností pedagogů i žáků v oblasti informačních technologií. Je to nicméně vykoupeno velkým deficitem v podobě ztráty kontaktu s lidmi naživo, který s sebou nese dopady na mnoha úrovních. O nich hovoří Kateřina Kozlová ve své přednášce.

Covidkon II: Mgr. Pavla Drbalová: Poslední dva roky pohledem rodiče

Pedagožka, lektorka a matka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová přináší na konferenci Covidkon II pohled rodiče na výchovu a vzdělávání v době protiepidemických opatření. Připomíná, že rodič i škola mají zákonnou povinnost chránit děti. Poukazuje na řadu škodlivých jevů, ke kterým docházelo v důsledku protipandemických opatření. Odsuzuje diskriminaci a bránění ve vzdělávání. Připomíná snahy iniciativ hájících práva dětí a vyzývá, abychom již nikdy nedopustili opakování situací z posledních dvou let.

Covidkon II: Aneta Hlinčíková: Jsem student a není mi to jedno

Vystoupení studentky ČVUT Anety Hlinčíkové na konferenci Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků. Většina lidí obecně zná pravidla a opatření, která byla aplikována ve školách. Teorie je ovšem často odlišná od praxe. Jak to tedy vypadalo na většině škol doopravdy? S čím se studenti museli potýkat? Jak se pro ně změnilo studium v době covidu?

Covidkon II: Diskuze k pedagogické sekci

Přednášející pedagogické sekce Mgr. Petr Vrána, Mgr. Ivan Semecký, Mgr. Eva Sixtová, Mgr. Bc. Michaela Krügerová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Kozlová odpovídají na dotazy z publika týkající se dopadů protiepidemických opatření na vzdělávání a výchovu dětí v posledních dvou letech.

sekce psychologická

Covidkon II: PhDr. Daniel Štach: Úvodní slovo garanta psychologické sekce, přednáška Psychologické souvislosti společenských dopadů pandemie a restriktivních opatření

Garant psychologické sekce konference Covidkon II PhDr. Daniel Štach hovoří v úvodu o svém pohledu na možnosti a přínosy psychologie k uchopení toho, co se děje kolem nás. Zaměřuje se na to, jaké jevy mohou stát na pozadí činů a výroků odborníků, vědců, pedagogů. Upozorňuje na nálepkování, nekonstruktivní jednání, manipulace a to, jak jsou v rámci lidské psychiky tyto praktiky ospravedlňovány. Hovoří i o tom, že i pomoc může škodit a bránit v růstu. Ve své navazující přednášce pak upozorňuje na dopady společenských změn posledních let na dětskou psychiku. Zdůrazňuje, že destruktivní dopady často nejsou u dětí pozorovatelné a že i dítě, které je na první pohled bezproblémové, přizpůsobí se nařízením a nezlobí, může mít psychické problémy a nést si následky po mnoho let.

Covidkon II: PhDr. Jaroslav Simon: Covid-19 a systémový pohled psychologa

Přednáška psychologa PhDr. Jaroslava Simona na konferenci Covidkon II. Existují systémové zákonitosti, které platí v každém rodinném systému. Pokud je neznáme a nerespektujeme, má to v rodině negativní dopad. Tyto zákonitosti jsou platné a aplikovatelné ve všech systémech. V přednášce se autor zamýšlí nad tím, jak to bylo s některými zákonitostmi během covidu-19. 

Covidkon II: Mgr. Martina Suchánková: Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím

Přednáška zakladatelky spolku ROZALIO Mgr. Martiny Suchánkové na konferenci Covidkon II. Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím. Práva každého pacienta potažmo jeho zákonného zástupce jsou široká, proč je mnozí dostatečně nevyužívají?! Zdravotní systém v ČR je sice na vysoké úrovni, ale je v ní pacient svoboden, má pacient dostatek informací a možnost se rozhodovat? Současný systém počítá s poslušnými pacienty a systémovým přístupem, i tak lze v systému dosáhnout individualizované péče a zastat práva svá i práva svých dětí. Cestou může být znalost práv pacientů a rodičů, dobré sebevědomí a jasné požadavky směrem ke zdravotníkům.

Covidkon II: Mgr. Michaela Veselá: Zdravý přístup pedagoga k dětem

Pedagožka, lektorka a zakladatelka spolku Společně k bezpečí Mgr. Michaela Veselá hovoří na konferenci Covidkon II o nenaplnitelných očekáváních a požadavcích na pedagogy během posledních dvou let. Na příkladu dětí, které byly v roce 2020 ve čtvrté třídě a dětí, které ve stejném roce byly deváťáky, ukazuje dopady absence v kolektivu na sociální dovednosti. V kontextu stavu vzdělávání pedagogů a představ ministerstva školství o výkonu pedagogické činnosti vysvětluje absurditu očekávání, která jsou směrována k dnešním učitelům.

Covidkon II: Mgr. et Mgr. Milan Studnička: Pohled rodinného psychologa

Psycholog, terapeut, kouč Mgr. et Mgr. Milan Studnička přednáší na konferenci Covidkon II o svých zkušenostech s dopady událostí posledních dvou let na psychiku dětí a mladistvých. Ve zvýšené míře se objevují depresivní stavy, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, poruchy příjmu potravy, apatie. V přednášce se autor dotýká i tématu omezení možností kontaktu klientů s psychology a terapeuty během lockdownů.

Covidkon II: Diskuze k psychologické sekci

Přednášející psychologické sekce PhDr. Daniel Štach, PhDr. Jaroslav Simon, Mgr. Martina Suchánková, Mgr. Michaela Veselá a Mgr. et Mgr. Milan Studnička odpovídají na dotazy z publika týkající se dopadů situace ve školách a domácnostech na psychiku dětí, pedagogů, rodičů v posledních dvou letech.

sekce právní a společenská

Covidkon II: JUDr. Tomáš Nielsen: Úvodní slovo garanta právní sekce, přednáška Právo ve školách aneb i ředitelé mají právo dodržovat zákon

Advokát a zakladatel institutu Pro Libertate JUDr. Tomáš Nielsen hovoří v úvodu k právní a společenské sekci na konferenci Covidkon II o porušování zákonů a obtížné vymahatelnosti práva v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Tyto skutečnosti se v nemalé míře týkaly škol, vzdělávání a obecně i životů dětí. Ve své navazující přednášce JUDr. Nielsen připomíná práva a povinnosti vyplývající ze zákonů, které hájí zájem dítěte. Řada opatření přijatých v době epidemie covidu byla s těmito zákony v rozporu, nicméně soudy je zatím omlouvají “vyšším zájmem”.

 

Covidkon II: Mgr. Lenka Trkalová: Právní příklady z praxe a skutečný zájem dítěte

Advokátka Lenka Trkalová, zakladatelka portálu TeachPoint a členka Pro Libertate, hovoří na konferenci Covidkon II o skutečném zájmu dítěte v kontextu práva a událostí posledních dvou let. Ukazuje případy diskriminace, neurvalého přístupu, bezmoci, se kterými se na ni a na její kolegy z insitutu Pro Libertate v uplynulých dvou letech obraceli rodiče, pedagogové i samotné děti a mladiství. Na základě svých zkušeností nastiňuje možná řešení, jak předejít tomu, aby se podobné případy opakovaly i v budoucnosti.

 

Covidkon II: JUDr. Jindřich Rajchl: Etické a právní aspekty omezení vzdělávacích zařízení v České republice

Právník Jindřich Rajchl se připojuje ke konferenci Covidkon II se svým příspěvkem na téma dopadů zavírání škol a dalších protiepidemických opatření. Omezení, která se dotkla dětí, považuje za nejhorší počiny celé doby pandemie. Hovoří mimo jiné o svých přímých zkušenostech z debat s řediteli škol a dalšími pracovníky ve vzdělávání, kteří mu často na jeho podněty směrem k nim říkali, že “jen plní pokyny”. Zmiňuje nezájem poslanců o jiné názory než říká oficiální proud a slepou víru mnohých zainteresovaných stran v ministerstvo zdravotnictví.

Covidkon II: MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Opatření zaměřená na děti ve světle vědeckých dat

Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. prezentuje na konferenci Covidkon II vědecká data, která ukazují, že plošná opatření zaměřená na děti byla neopodstatněná. Konkrétně se věnuje především očkování a testování. Děti nejsou z pohledu onemocnění covid-19 rizikovou skupinou a plošné očkování proti covidu je pro ně nevhodné, protože rizika převažují nad benefity. Rovněž plošné testování je neefektivní, navíc k němu školy často používaly nekvalitní a nevypovídající testy.

Covidkon II: MUDr. Vladimír Čížek: Dopady povinného nošení respirátorů
u dětí

Lékař MUDr. Vladimír Čížek v přednášce na odborné konferenci Covidkon II prezentuje výsledky své rozsáhlé analýzy studií o vlivu nošení respirátorů či roušek na šíření epidemie. Analyzuje dopady povinného nošení respirátorů na dětské zdraví, psychiku a další aspekty lidského života a hodnotí je v kontextu účinnosti plošného opatření coby ochrany populace před epidemií SARS-CoV-2.

Covidkon II: MgA. Jan Tománek: Zdravé fórum – dva roky s covidem

Příspěvek spisovatele, režiséra a zakladatele Zdravého fóra Jana Tománka na konferenci Covidkon II: Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků. Témata příspěvku: Občanská společnost v době celospolečenské hysterie. Geneze vzniku petice a později spolku Zdravé fórum. Proměna společnosti během dvou let, vývoj a změna pohledu zakladatele občanské platformy.

Covidkon II: Diskuze k právní a společenské sekci, závěr konference

Přednášející právní a společenské sekce Mgr. Lenka Trkalová, MUDr. Hana Zelená, Ph.D., MUDr. Vladimír Čížek, MgA. Jan Tománek a Mrg. Vladimír Mrkvička (v zastoupení JUDr. Tomáše Nielsena) odpovídají na dotazy z publika týkající se právních, medicínských a společenských souvislostí protiepidemických opatření ve školách a zájmových kolektivech.