Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. Kateřina Kozlová: Problematika distanční a kombinované výuky

Pedagožka Mgr. Kateřina Kozlová vysvětluje na konferenci Covidkon II deficity, které do vzdělávacího procesu vnesla nucená distanční výuka. Na jedné straně znamenaly měsíce distanční výuky velký rozvoj dovedností pedagogů i žáků v oblasti informačních technologií. Je to nicméně vykoupeno velkým deficitem v podobě ztráty kontaktu s lidmi naživo, který s sebou nese dopady na mnoha úrovních. O nich hovoří Kateřina Kozlová ve své přednášce.

Mgr. Kateřina Kozlová:

Po studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity odešla do Německa. Zde vystudovala waldorfskou pedagogiku v Mnichově a ve Stuttgartu a zároveň působila jako učitelka francouzštiny na Svobodné waldorfské škole Chiemgau v městě Prien am Chiemsee.

V roce 2005 se vrátila zpět do Českých Budějovic, aby přispěla k založení nové waldorfské školy. K tomu došlo v září 2006, kdy se stala první třídní učitelkou waldorfské třídy při ZŠ Hluboká nad Vltavou. V roce 2008 byla jednou z 12 zakladatelů obecně prospěšné společnosti, která založila první neveřejnou waldorfskou školu v České republice. Ve waldorfské škole působí do současnosti. Nyní je zástupkyní ředitelky pro střední školu.

Od roku 2010 zastupuje Českou republiku v Mezinárodní asociaci waldorfských škol ve střední a východní Evropě. V letech 2010 – 2014 byla předsedkyní Asociace waldorfských škol v ČR. Publikuje články v oborovém časopise Člověk a výchova. Spolupodílí se na vedení semináře pro vzdělávání waldorfských učitelů. V Berlíně lektoruje v mezinárodním semináři pro vzdělávání učitelů cizích jazyků.

 

Foto: Petr Pechman