VOLENÍ I NEVOLENÍ SPRÁVCI NAŠÍ ZEMĚ

uvědomujete si, komu sloužíte?

Byli jste pověřeni správou věcí veřejných. Některé z vás jsme volili, některé ne. Někteří z vás zapomněli na fakt, že jsme to my, národ český, komu se zodpovídáte. Někteří z vás se nám pokoušíte vládnout způsobem, který si nedovolili ani největší nepřátelé českého národa. Fakta o vás ukazují národu, jak to s ním myslíte.