VOLENÍ I NEVOLENÍ SPRÁVCI NAŠÍ ZEMĚ

PŘICHÁZÍ ČAS, KDY VÁM VEŘEJNOST VYSTAVÍ ÚČET

Byli jste pověřeni správou věcí veřejných. Některé z vás jsme volili, některé ne. Někteří z vás zapomněli na fakt, že jsme to my, národ český, komu se zodpovídáte. Někteří z vás se nám pokoušíte vládnout způsobem, který si nedovolili ani ti největší nepřátelé českého národa. Fakty a zdroji vám vystavujeme účet, za který se budete zodpovídat.