naši sponzoři

máme zájem na jasném a přehledném sponzoringu a to stejné nabízíme i my.

Pro naše sponzory připravujeme každoměsíční status o financování celé redakce, každý výdaj má svůj předdefinovaný kód a je alokován na veřejném transparentním účtu. Které médium veřejné služby toto nabízí a dává karty takto na stůl?

Často kladené dotazy

Budu mít kontrolu nad tím, kam peníze půjdou?

Ano. Peníze jdou vždy na činnost spojenou s provozem a redakční činností projektu svedomi-naroda.cz . Sponzor si samozřejmě může přímo specifikovat oblast, na kterou přispívá.

Chci se stát dlouhodobým sponzorem, jak to funguje?

Jsme rádi, že jste se takto rozhodli, je to nejlepší možné řešení. Budete dostávat každoměsíční finanční report s veškerými náklady na provoz a přímou alokací Vašeho daru, stejně jako krátký report o provozu redakce za daný měsíc.

Chci anonymně přispět. Je to možné?

Ano je. Záleží na typu zvolené platby. U některých plateb nezveřejňujeme jméno dárce.Více naleznete zde.

Jsem Váš sponzor. Můžu u Vás umístit reklamu?

Jsme médium bez reklam, placené výhradně ze sponzorských darů a členských příspěvků, takže to není možné, ale informace o hlavních dárcích umísťujeme do sekce sponzoři s jejich logem a obvykle i velikostí daru. Výše daru je vždy dohledatelná na transparentním účtu.

Na koho se můžu obrátit ve věci možného sponzorství?

Volejte přímo šéfredaktorovi na tel. +420 721 601 429

Chtěl bych, abyste napsali článek na objednávku

Uvítáme jakékoliv podněty a připomínky k naší práci, nicméně PR články či články na zakázku nepíšeme. Máte-li zajímavý podnět či informace, vždy je prověříme a naše redakční rada rozhodne o tom, zda je téma v souladu s naším zaměřením, naším etickým kodexem a se standardy investigativní žurnalistiky.

aktuální PARTNEŘI A sponzoři

ATHELAS Computing s.r.o.

od roku 2021

TOPLINECOMP

2021

PROJAN service s.r.o.

2021

SPONZORING A TRANSPARENTNÍ ÚČET REDAKCE SVĚDOMÍ NÁRODA