NAŠE FILOSOFIE A ETIKA

JSME ŽURNALISTÉ. DUŠÍ. Žádná “alternativa”,

Zdrojujeme, ověřujeme, podáváme fakticky přesné informace. Jdeme proti režimu, stojíme i proti některým mainstreamovým médiím. Jsme malí a nezávislí, placení jen z členských příspěvků čtenářů a sponzorských darů s přísnými pravidly.

ETIKA VŮČI OSOBÁM VEŘEJNĚ ČINNÝM

ETIKA VŮČI OSTATNÍM SUBJEKTŮM

Často kladené dotazy

Máte hned několik možností. Ideálně vyplňte Váš příběh – faktograifcky a s krátkým popisem své situace –  do připravených formulářů na záložce Příběhy. Před publikací příběhu se Vám někdo z redakce ozve. Nebo využijte stránku s kontakty, kde uvádíme několik možností, jak se s námi spojit.

Někdo z redakce se Vám ozve, abychom s Vámi natočili rozhovor. Možností je hned několik, buď se sejdeme osobně, nebo skrze nějakou ze streamovacích služeb (Skype, Zoom, Teams).

Ano. Pokud nejste osoba veřejně činná, nezveřejníme Váš příběh bez Vaší předchozí autorizace hotového článku. Pokud jste osoba veřejně činná, dbáme objektivity a informace o Vás si zjišťujeme minimálně ze dvou zdrojů. V případě, že máme jen jeden zdroj informace, uvádíme to a vždy dbáme presumpce neviny. Poskytnuté rozhovory nijak nestříháme a dbáme kontextu a perspektivy vyjadřovaného.

Rozumíme Vašemu dotazu. Vězte, že všechny zaslané příběhy archivujeme a přihlížíme k nim při redakční práci. Není však v našich silách všechny příběhy zveřejňovat, a to i proto, že se dějové linky příběhů u různých lidí často opakují. Za celou skupinu příběhů s podobným průběhem vybíráme k publikaci ty nejzajímavější.

Nemusíte, ale přednost dáme těm příběhům, které jsou co nejvíce faktografické a kompletní. Tato informace třeba o výši příjmů před vládními nařízeními a po nich jen dokresluje hloubku problému a je z hlediska žurnalistického daleko více cenná. Mějte odvahu a nebojte se. Uděláme vše pro to abyste díky medializaci měli větší šanci uspět před režimním útlakem.

Ano.Volejte přímo šéfredaktorovi na tel. +420 721 601 429. Ochrana našich zdrojů je prvořadá, uděláme vše pro to abyste zůstali v utajení i před státním aparátem. Jsme však vázáni platnými zákony ČR, u každé kauzy vždy jednotlivě vyhodnocujeme, jaký je veřejný zájem na její medializaci. Pokud veřejný zájem, po diskuzi s našimi právníky, převáží nad zájmem určité veřejně činné osoby, která se svými činy mohla dopouštět protiprávního jednání, neváháme a zdroj prostě nezveřejníme. O zdroji tedy budou vědět maximálně dva lidé z redakce a spolehlivý právník.

Napište na náš kontaktní e-mail info@svedomi-naroda.cz a dle závažnosti danou informaci posoudíme, popřípadě opravíme, nebo bude předána přímo šéfredaktorovi.V každém případě Vám do 48 hodin odpovíme ohledně statusu vašeho podnětu.