Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. Martina Suchánková: Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím

Přednáška zakladatelky spolku ROZALIO Mgr. Martiny Suchánkové na konferenci Covidkon II. Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím. Práva každého pacienta potažmo jeho zákonného zástupce jsou široká, proč je mnozí dostatečně nevyužívají?! Zdravotní systém v ČR je sice na vysoké úrovni, ale je v ní pacient svoboden, má pacient dostatek informací a možnost se rozhodovat? Současný systém počítá s poslušnými pacienty a systémovým přístupem, i tak lze v systému dosáhnout individualizované péče a zastat práva svá i práva svých dětí. Cestou může být znalost práv pacientů a rodičů, dobré sebevědomí a jasné požadavky směrem ke zdravotníkům.

Prezentace ke stažení:

Mgr. Martina Suchánková: Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Martina Suchánková:

Zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, matka tří dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva, rozhodovali se beze strachu a až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, zvýšení sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.
 

Foto: Petr Pechman