ČEŠTÍ LVI A LVICE

MLUVTE, PROTOŽE KDYŽ NE TEĎ, TAK UŽ TO NEMUSÍ BÝT NIKDY

Žijeme v době po tom století, kdy dobří lidé mlčeli. Odvážní lidé tohoto národa navazující na odkaz odbojářů, jste jediní, kdo plně stojí za tímto národem v době jeho nouze. Ještě to jde v míru, ukázat utiskovatelům cestu pryč a přičinit se, aby šli rychle.