náš bankovní účet

vážíme si každé koruny, kterou nám přispíváte

Máme nastavená přísná interní kritéria alokace darů. Výsledky a kvalitu naší práce vidíte přímo na našich webových stránkách a našich kanálech na sociálních sítích. Díky Vám můžeme dělat to, co je v dnešní době klíčové: Nemlčet.

Číslo našeho účtu u Komerční banky je  123-3999560217/0100