Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Celá 1. ČS konference covid-19

Setkání vědců, lékařů, právníků a dalších odborníků, kteří sdílí své poznatky o epidemii covidu a jejích dopadech na jednotlivce a společnost. Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské.

Na konferenci vystoupili mj. prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. Omar Šerý, prof. Eliška Sovová, prof. Michal Klíma, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnozí další. Záštitu nad konferencí převzala senátorka MUDr. Alena Dernerová.
 
Konferenci pořádali Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, Nadační fond Svědomí národa a neformální odborná diskuzní platforma Iniciativa nezávislých lékařů a vědců.