Barion Pixel

Category Archives: COVIDKON

Covidkon: Celá 1. ČS konference covid-19

Celá 1. ČS konference covid-19 Setkání vědců, lékařů, právníků a dalších odborníků, kteří sdílí své poznatky o epidemii covidu a jejích dopadech na jednotlivce a společnost. Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské. Na konferenci vystoupili mj. prof. […]

Covidkon: Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici v době covidové

Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici v době covidové Studenti Emma Šlopková a Michael Kopecký hovoří na 1. ČS konferenci covid-19 o situaci studentů na lékařských fakultách a nátlaku na očkování. Představují otevřený dopis studentů adresovaný vedení fakult s odbornými argumenty, proč pro ně očkování není přijatelným řešením. Prezentace ke stažení: Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici […]

Covidkon: kpt.Tomáš Ježek, nprap. David Pejřil: Kam až jsme to nechali zajít? Situace členů IZS

kpt.Tomáš Ježek, nprap. David Pejřil: Kam až jsme to nechali zajít? Situace členů IZS Policista David Pejřil přednáší na 1. ČS konferenci covid-19 text svého kolegy Tomáše Ježka a představuje iniciativu členů IZS, která nekončí tím, že zrušili vyhlášku o povinném očkování. Mluví o nutnosti se propojovat, vytváření synergické spolupráce, krizi autorit. nprap. PhDr. David […]

Covidkon: MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19 Bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu MVDr. Jiří Urbánek, MBA na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o prolomení tradičních bariér vstupu léčiva na trh, jimiž jsou třetí fáze klinických studií a především pak kliničtí lékaři, během epidemie covid-19. Věnuje se podhlášenosti nežádoucích účinků léčiv a […]

Covidkon: JUDr. Jindřich Rajchl: Svoboda a odvaha v kontextu doby

JUDr. Jindřich Rajchl: Svoboda a odvaha v kontextu doby Advokát JUDr. Jindřich Rajchl na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o potřebě diskuze a ukončení vlády jedné pravdy. O vztahu svobody a vyššího dobra. O znesvobodňujících atributech doby covidové, které hrozí tím, že s námi zůstanou ještě dlouho po covidu. JUDr. Jindřich Rajchl: Jindřich Rajchl je […]

Covidkon: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.: Hospodářsko–politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:Hospodářsko–politické konsekvence celosvětové covidové blamáže Ekonom doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 poukazuje na ekonomické dopady epidemie covid-19 – vyšší zadlužení, enormní inflaci a další. Dotýká se nekoncepčnosti politického řízení epidemie i krize médií v době covidové. Prezentace ke stažení: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.: […]

Covidkon: Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19 Senátor a podnikatel Jaroslav Chalupský se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 dívá na epidemii c-19 z pohledu podnikatele. Popisuje ji jako ne medicínský, ale logisticko-manžerský problém a představuje možnou léčbu situace v podobě možností a informované volby. Prezentace ke stažení: Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské […]

Covidkon: Závěrečná diskuze s garanty jednotlivých sekcí

Závěrečná diskuze s garanty jednotlivých sekcí V rámci závěrčené diskuze na 1. ČS konferenci covid-19 odpovídají garanti všech sekcí na dotazy z publika – imunologické, klinické i právní. Odpovídají prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., MUDr. Andrea Málková a JUDr. Tomáš Nielsen. prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, […]

Covidkon: JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s c-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva

JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s c-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva Advokátka JUDr. Marica Pirošíková sa v príspevku na 1. ČS konferencii covid-19 venuje konkrétnym prípadom sťažností smerujúcich proti pokusom zavádzať povinné očkovanie proti SARS-Cov-2 a ich právnym implikáciám a súvislostiam. Prezentace ke stažení: JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace so zdravotnou krízou covid-19 […]

Covidkon: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Protiprávní kroky politiků a metody obrany

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Protiprávní kroky politiků a metody obrany Advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 představuje společenskou situaci posledního roku v kontextu kontrastu principů svobody s realitou politiky, a to populární formou. Dále shrnuje metody a možnosti, jak podobným věcem bránit v roce 2023. Cílem musí být donutit […]