Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.: Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 zaměřuje na současné vakcíny proti infekci covid-19, které jsou používané v ČR a ve světě. Probírá mechanismy účinku genetických vakcín a aspekty pozorovaných vedlejších reakcí v souvislosti s faktory jako jsou biodistribuce, velikost nanočástic a jejich složení. Pojednává o metodách testování kvality jednotlivých vakcín s ukázkami struktury některých vakcín a představuje unikátní metodu průtokové nanocytometrie pro charakterizaci vakcín.

Prezentace ke stažení:

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.:

Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie, v roce 1982 zde získal titul RNDr. Po absolutoriu strávil několik let ve výzkumných ústavech Akademie věd, kde se věnoval enzymologii a získal titul CSc. Více než třicet let pracoval postupně jako vedoucí několika laboratoří a oddělení ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde se věnoval praktickému výzkumu rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans, nanosystémů pro cílení protinádorových a antimikrobiálních léčiv.

Působí jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník na ICRC, na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Fakultě chemie VUT Brno. V posledních dvaceti letech zorganizoval dvanáct odborných mezinárodních konferencí zaměřených na oblasti imunologie, nanotechnologie, farmakologie a vakcinologie. Aktuálně je vedoucím výzkumu a vývoje v soukromé společnosti C2P NEXARS. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací a autorem nebo spoluautorem několika patentovaných technologií v oblasti farmakologie.

english version

Covidkon: prof. Jaroslav Turánek: C-19 vaccines: pharmacological and biotechnological aspects, vaccine analysis and results (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In the lecture at the 1st Czecho-slovak Covid-19 Conference prof. RNDr. Jaroslav Turanek, DSc. focuses on current vaccines against covid-19 infection, which are used around the globe. He discusses the mechanisms of action of genetic vaccines and aspects of observed side reactions in relation to factors such as biodistribution, nanoparticle size and their composition. He deals with methods of testing the quality of individual vaccines with examples of the structure of some vaccines and presents a unique method of flow nanocytometry for characterization of vaccines.