Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v PSP ČR: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.: Kvalita a použití vakcín proti Covid-19

Imunolog RNDr. Karel Drbal, Ph.D. ve svém příspěvku na semináři “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled” připomíná, jaké postupy je třeba používat při sledování bezpečnosti léčiv.
Uvádí, že zatímco dříve v některých stačilo k zastavení produkce vakcíny podezření na nežádoucí účinek v 1 z 10.000 případů, u vakcín proti covidu k žádnému omezení nedošlo, i když podezření je násobně více.
Doktor Drbal dále kritizuje nedostatečnost sledování výrobního procesu a jednotlivých šarží vakcín, jakož i další iregularity, které regulátor, v případě ČR SÚKL, dosud ignoruje.

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo’s privacy policy.
Learn more

Load video

Prezentace ke stažení:

RNDr. Karel Drbal, Ph.D.: Kvalita a použití vakcín proti Covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

RNDr. Karel Drbal, Ph.D..:

Vědec a vysokoškolský pedagog. Působí na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímá se o dynamické změny v imunitním systému při ohrožení homeostázy organismu v podmínkách infekčních chorob a vývoji nádorů. Nároky moderní systémové biologie ho dovedly k výpočetním metodám vizualizace velkých dat, nástrojům pro klastrování a redukci dimenzionality.