Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v PSP ČR: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Jaké je poučení z epidemie Covid-19 pro budoucnost?

Epidemiolog a vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran CSc. ve svém příspěvku hovoří o chybách v řízení epidemie. První z nich bylo opomenutí identifikace rizikové skupiny a stanovení postupu řešení epidemie pro tuto skupinu namísto zbytečných opatření pro celou populaci. Došlo také k chybnému určení příčiny a následku epidemie, z nějž vyplývalo ignorování úmrtí jakožto následku onemocnění a klíčového faktoru.
Další ignorovanou skutečností byla klíčová role včasné zdravotní péče pro nakažené osoby a skutečnost, že existuje generické léčivo, které je velmi účinné v redukci příznaků covidu.
Profesor Beran také zmiňuje, že pokud existují případy těžkého onemocnění u očkovaných lidí, mohou tyto komplikace být indukované právě vakcinací a spolu s dalšími signály vyvolávají zásadní pochybnosti o účinnosti vakcín proti covidu.

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo’s privacy policy.
Learn more

Load video

Prezentace ke stažení:

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Jaké je poučení z epidemie Covid-19 pro budoucnost?

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.:

Jiří Beran vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Základní atestaci z hygieny a epidemiologie složil v roce 1988. Epidemilogii se od konce 80. let minulého století věnuje intenzivně jak na akademické půdě, tak v praxi. V roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru epidemiologie. Je ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Zabývá se vývojem očkovacích látek, řešil i problematiku zvlášt virulentních nákaz. Celkem asi pět let pobýval v tropických končinách, dodnes tráví hodně času v zahraničí.

Během epidemie covidu byl jedním z hlavních propagátorů cílených protiepidemických opatření. Zabýval se také výzkumem léčby covidu pomocí isoprinosinu. Za své názory a vědeckou práci byl často svými oponenty dehonestován, přestože se všechny jeho návrhy a postupy jinde ve světě ukázaly být účinnými nástroji ve zvládání epidemie.