Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v PSP ČR: JUDr. Vladana Vališová: Očkování a odpovědnost státu

Advokátka JUDr. Vladana Vališová ve svém příspěvku vysvětluje nedostatečnost současné právní úpravy týkající se odškodnění osob, jejichž zdraví bylo poškozeno vakcínou proti covidu-19. Ačkoli stát formálně převzal zodpovědnost za bezpečnost vakcín, ve skutečnosti je pro poškozené prakticky nemožné se odškodnění domoci, a to zejména proto, že právní úprava je velmi vágní a dává ministerstvu zdravotnictví široké pole náhradě škody se vyhnout.

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo’s privacy policy.
Learn more

Load video

Prezentace ke stažení:

JUDr. Vladana Vališová: Očkování a odpovědnost státu

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

JUDr. Vladana Vališová, LL.M.:

Právnička, advokátka, mediátorka. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Titul LL.M. získala v oboru medicínské právo a bioetika v programu Akademie medicínského práva a Academy of Health Care Management of University of Pittsburgh School of Law. Mnoho let působila jako rozhodce sporů a v uplynulých letech se připojila k právníkům, kteří aktivně vystupovali proti vládním proticovidovým nařízením.