Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s JUDr. Petr Vackem

Petr Vacek v 90. letech působil ve vysokých funkcích na velvyslanectvích v různých zemích světa, podílel se na přípravě řady mezinárodních smluv. „Fialova vláda nevede suverénní zahraniční politiku. Do jisté míry to tak je už dlouhodobě. Když se sestavovaly programy, hlavním problémem bylo, že na druhé až třetí stránce autorům docházela slovesa typu posílíme, utvrdíme, prohloubíme. Fialova vláda prohloubila tento trend, kdy v podstatě nemá co říci a jenom opisuje nějaké obecné floskule,“ říká Vacek, který se dlouhodobě vyjadřuje v tom smyslu, že nechce diktát žádné mezinárodní organizace nad našimi životy.

Nemusí přitom jít jen o formálně ustavené mezinárodní organizace. „Aspen Institute je v určitém ohledu mnohem nebezpečnější než jakákoli mezinárodní organizace, která se snaží usurpovat vládu nad našimi životy. Je to vlivová organizace, která velmi silně zasahuje do politiky jednotlivých států, aniž by tyto státy a lidé, kteří v těchto státech žijí, měli demokratickou kontrolu nad tím, jaká rozhodnutí a jaké plány jsou v Aspen Institutu přijímány. Naše znalosti o Aspen Institutu jsou podstatně menší než znalosti o jakékoli další mezinárodní organizaci, která se musí řícit svým statutem, mezinárodním právem,“ vysvětluje Vacek. Jako přímý účastník procesu začlenění ČR do struktur NATO je i dnes přesvědčen, že setrvání v této mezinárodní organizaci má smysl. „Musíme si ale všichni přečíst první tři čtyři nejdůležitější články Washingtonské smlouvy, které hovoří o tom, že NATO je organizací pro zajištění světového míru a bezpečnosti. A musíme usilovat o to, aby se tato hlavní role, tak jak ji definovali zakladatelé NATO, opět do její činnosti vrátila,“ komentuje s ohledem na současné světové dění.

Bolševikův sen

Kromě mezinárodní politiky se Petr Vacek v rozhovoru vyjadřuje i ke snahám ministerstva vnitra omezovat svobodu slova skrze boj proti tzv. dezinformacím. „Nový návrh zákona o dezinformacích by byl snem bolševiků. Současná doba má nebezpečnější a efektivnější nástroje než vladaři před rokem 89. Tehdy byl paragraf „hanobení socialistické soustavy a jejích představitelů“. Tak to máme zpátky, ale v daleko zrůdnější formě, protože dneska bude tuto společnost cenzurovat jakýsi elf, o kterém ani nevíme, kdo je, jestli existuje a kde sedí. Půjčujeme si tady nějaké pohádkové postavičky a je to asi jako bychom nechali Pata a Mata dohlížet na cech řemeslníků, kteří by se podle nich museli řídit. Je to velice nebezpečná tendence a pokud má společnost ještě nějaký pud sebezáchovy, tak se proti tomu musí důrazně ozvat,“  říká.

Kdo je JUDr. Petr Vacek

Advokát se specializací na mezinárodní právo, bývalý diplomat, spoluzakladatel institutu Pro Libertate. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na mezinárodní právo se už během studií zaměřil proto, že bylo v době před listopadem 1989 podle něj jediným oborem, který dával v „neprávním“ státě trochu smysl. Listopad 1989 ho zastihl coby překladatele na velvyslanectví v Norsku, kde po revoluci začala jeho kariéra ve vysoké diplomacii. Kromě Oslo působil pak jako konzul ve Vídni a v Tokiu. Na ministerstvu zahraničních věcí zastával pozici zástupce vedoucího právního odboru a měl na starosti přípravy nástupnických mezinárodních smluv po rozpadu federace. Podílel se na přípravě předvstupní dokumentace v procesu začlenění ČR do NATO. Z diplomacie odešel z vlastního rozhodnutí a od roku 1998 se věnuje advokacii, převážně v oboru mezinárodního práva.

Během doby covidové se spolu s dalšími advokáty vzepřel nesmyslným vládním nařízením a omezování práv občanů a založili Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod. Někteří členové Pro Libertate následně založili politickou stranu PRO, za niž Petr Vacek kandidoval na podzim 2022 do Senátu a v níže je stále politicky činný. Petr Vacek je ženatý a je otcem tří dcer. Ve volném čase se rád věnuje adrenalinovým sportům a také opravuje historickou tvrz ze 14. století, která patřila rytíři Přibíkovi. „Rytíř Přibík byl poměrně velký syčák, který strávil část života v různých šatlavách. Já jsem v šatlavě zatím nebyl a mám s ním společnou hlavně tu hromadu kamení, kterou teď opravuju. A rád bych věřil, že i jeho odvahu a neústupnost,“ glosuje.   

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee

Audio verze rozhovoru k poslechu:

Odkaz na audio verzi