Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s vědcem, sofiologem RNDr. Emilem Pálešem, CSc.

Emil Páleš matematickými metodami zkoumá opakující se rytmy v dějinách. Statisticky zpracovává dějiny celého světa ve všech oblastech a strojově vyhodnocuje, zda je v nich periodicita či synchronicita. Zaměřuje se při tom hlavně na zdroje a podmínky tvořivosti. Staré nauky připisovaly vlny tvořivosti v dějinách vlivu konkrétních andělů či bohů. „Mě zajímá, o čem oni tehdy mluvili, když mluvili o andělích. Ta nauka je pravdivá minimálně v tom, že mluví o skutečných tvořivých psychických vlnách v historii. Dříve lidé vnímali jinak, slyšeli hlasy, vnuknutí. U nás to přebil intelekt, ale ty vlny jedou pořád dále a ti bohové na nás mají pořád vliv, možná ještě větší, akorát se to změnilo na ismy. Konzervatismus, liberalismus. Zjistíte, že za tím je vždy určitý kult,“ popisuje.

Jako matematik se původně v Slovenské akademii věd věnoval umělé inteligenci, která je v dnešní době specializace a individualizace na velkém vzestupu. „Nové věci vždy přinášejí nové pokušení a nové nebezpečí. Takové nebezpečí jako s umělou inteligencí tady asi zatím nebylo. Když budeme odevzdávat rozhodování umělé inteligenci, ztratíme schopnost mít nadhled a řešit, co je správné a co je nesprávné. Nebudeme vědět, co činíme. Je třeba si uvědomit, že toto do nějaké míry hrozí a my musíme zachránit člověka. Aby nám stroje sloužily, ale my jsme vždy věděli, co děláme,“ komentuje Páleš.

Zkoumejme tvořivou schopnost člověka

„Mělo by nás zajímat, jak by mohl v Čechách a na Slovensku nastat zlatý věk, a k tomu potřebujeme zkoumat tvořivou schopnost člověka. Když jste ve starých rozumových kolejích, tak to vždycky vypadá, že situace je neřešitelná. Šťastný osud jednotlivce i národů je závislý na tvořivosti. Na tom, že v daném místě, čase a při daných výzvách národ dokázal dát tvořivou odpověď na to, co se dělo,“ vysvětluje Páleš význam zkoumání tvořivosti v dějinách pro dnešní společnost. „Když usiluji o integraci různých směrů, v tom procesu se rodí člověk. Tam se rodí samostatná, zodpovědná, morálně schopná osobnost. Budují se tím mravní ctnosti. K čemu nám, je, že máme super nanotechnologie, když ten člověk je podplatitelný. Když nám vzniká planeta opic,“ dodává.

Kdo je RNDr. Emil Páleš, CSc.

Slovenský vědec, filozof, sofiolog. Vystudoval kybernetiku a nějaký čas vyučoval počítačovou lingvistiku. Je autorem prvního počítačového modelu slovenštiny. Těžiště jeho práce spočívá ve zkoumání pramenů a podmínek tvořivosti v dějinách. Výsledky jeho bádání z posledních dekád vycházejí postupně v několikasvazkové monografii Angelologie dějin. Páleš dochází k závěru, že starověká nauka o andělech nebyla pouhou fantazií, ale předvědeckou formou poznání, která popisovala vlny intuicí a inspirací v kolektivním podvědomí lidstva a cyklické zákonitosti jejich střídání. Navenek se projevují střídáním kulturních epoch, estetického cítění, náboženských kultů, filosofických intuicí, vědeckých paradigmat a politického uspořádání. Otevřenou otázkou zůstává, čím nebo kým jsou tyto vlny a rytmy v dějinách zapříčiněny. Jako představitel sofiologie neboli integrální vědy usiluje Páleš o spojení různých druhů poznání pod jednu střechu. Podle něj v tom spočívá i budoucí úloha Slovanů. „Dnes jde všechno do úplné specializace, což má obrovské výsledky v technickém pokroku, ale ztrácí se člověk, a to začíná být velký problém,“ říká.

 

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee