Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Příběh pana Juraje Orsága o zdravotních následcích a selhání systému

„Věřil jsem lékařům, ale moje bezmezná důvěra v bílý plášť je navždycky pryč,“ říká Juraj Orság, jeden z protagonistů chystaného dokumentu Tečkované příběhy. Pan Orság je biomedicínský inženýr a manažer, který se pro očkování proti covidu rozhodl proto, že bez něj by nemohl plnohodnotně vykonávat svou profesi. Byl zvyklý žít aktivně, běhával každý den i osm kilometrů, věnoval se bojovým uměním. Po aplikaci první dávky vakcíny vzápětí před zraky lékařů zkolaboval, přesto ho systém donutil nechat si aplikovat i druhou dávku. Lékaři mu odmítli napsat kontraindikaci. Po druhé dávce se u něj dle jeho slov naplno projevily závažné zdravotní problémy. Až 150krát denně ztrácel vědomí, trpěl úpornými neustávajícími migrénami, nemohl být ani sám v bytě, natož někam chodit. „Věřím už jenom lidem. Pokud je nějaký lékař i člověk, tak mu věřím, ale musím si to napřed ověřit. A spočítal bych je na prstech jedné ruky,“ konstatuje Juraj Orság.

S problémy, které se u něj projevily po vakcinaci, obešel Juraj Orság množství lékařů. „Nikdo mi nepomohl, konverzace končila ve chvíli, kdy jsem řekl, že ty problémy mám od očkování,“ vypráví. Po čase se dostal do péče neurologa, který nasadil léčbu, jež částečně zabírala a mimo jiné snížila frekvenci epizod ztráty vědomí asi na 15 denně. „Skutečný pokrok nastal až ve chvíli, kdy jsem se dostal k lékařkám, které v léčbě používají protokol FLCCC. To bylo v dubnu letošního roku, od té doby beru pro dohledem lékařky léky a doplňky podle toho protokolu a dneska jsem tak na 95 až 98 procentech původního zdravotního stavu“, říká Juraj Orság s tím, že na konci března měl ještě problém ujít dvě stě metrů bez kolapsu a že je vděčný za to, že našel lékařku, která mu pomohla.

Kdo je Ing. Juraj Orság

Juraj Orság pochází z Rimavské Soboty. Vystudoval biomedicínské inženýrství na Vysokém učení technickém Brně. V rámci studia absolvoval i několik semestrů na Lékařské fakultě. Po studiu pracoval na onkologii, kde byl zodpovědný za výpočty ozařovacích dávek. Po několika letech profesi změnil a přešel do oblasti informačních technologií. Postupně se vypracoval do manažerských pozic, v nichž působí dodnes, s výjimkou výpadku způsobeného jeho akutními zdravotními problémy v loňském a letošním roce. Juraj Orság žije v Rimavské Sobotě, je ženatý a má syna. Kvůli tomu, co se mu stalo, pocítil následky nejen zdravotní a materiální, ale i sociální. „Spousta lidí, kteří jsou očkovaní, mě dnes nesnáší, protože jsem ‘antivaxer ‘, odpadlík. A neočkovaní mě zase nesnášejí, protože jsem očkovaný. Mám toho už dost, pojďme tohle šílenství zastavit,“ vyzývá.

Prohlášení redakce:

Přímou souvislost zde zmiňovaných zdravotních problémů s očkováním nelze se stoprocentní jistotou potvrdit, ale nelze ji ani vyloučit. Naším cílem je rozproudit upíranou diskuzi v odborných i laických kruzích a podpořit společnost, aby přestala zavírat oči nad problémy, které s sebou může nést plošné nasazení experimentálního léčiva (dle SPC) – vakcíny. Veškeré výše zmíněné léčebné postupy je možné aplikovat výhradně na doporučení a pod dohledem lékaře po zhodnocení zdravotního stavu každého pacienta. 

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee