Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. Lenka Trkalová: Právní příklady z praxe a skutečný zájem dítěte

Advokátka Lenka Trkalová, zakladatelka portálu TeachPoint a členka Pro Libertate, hovoří na konferenci Covidkon II o skutečném zájmu dítěte v kontextu práva a událostí posledních dvou let. Ukazuje případy diskriminace, neurvalého přístupu, bezmoci, se kterými se na ni a na její kolegy z insitutu Pro Libertate v uplynulých dvou letech obraceli rodiče, pedagogové i samotné děti a mladiství. Na základě svých zkušeností nastiňuje možná řešení, jak předejít tomu, aby se podobné případy opakovaly i v budoucnosti.

Prezentace ke stažení:

Mgr. Lenka Trkalová: Právní příklady z praxe a skutečný zájem dítěte

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Lenka Trkalová:

Samostatná advokátka od roku 2010, v současnosti se podílí na vývoji software pro nesporný rozvod s cílem vést rodiče k dohodě. Upozorňuje na negativní vliv systému, strachu a manipulace na svobodné rozhodování jednotlivce, včetně negativních dopadů na děti. Jako bývalá vrcholová sportovkyně podporovala v době uzavření škol a sportovišť zachování prezenčního vzdělávání a sportovních aktivit. Založila portál TeachPoint zaměřený na sebeřízené vzdělávání, s akcentem na propojení pedagogiky, psychologie a práva.
 

Foto: Petr Pechman