Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Vladimír Čížek: Existuje dostatek důkazů pro tvrzení, že povinné nošení roušek či respirátorů účinně brání šíření epidemie SARS-CoV-2?

MUDr. Vladimír Čížek v přednášce na odborné konferenci CoronaDuel 2022 prezentuje výsledky své rozsáhlé analýzy studií o vlivu nošení respirátorů či roušek na šíření epidemie. Analyzuje dopady povinného nošení respirátorů na lidské zdraví, psychiku a další aspekty lidského života a hodnotí je v kontextu účinnosti plošného opatření coby ochrany populace před epidemií SARS-CoV-2.

MUDr. Vladimír Čížek:

Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie

Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek. V nemocnici zastává také funkci předsedy etické komise.

Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

Foto: Petr Pechman