Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s Ing. Radkem Novotným, zakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě

Ing. Radek Novotný 20 let bojuje za návrat správy české vody z rukou nadnárodních koncernů do českých rukou. Má za sebou vítězství u soudů, prokázaná nezákonná převzetí vodáren, stohy podkladů předaných politikům i útoky na svou osobu, včetně útoků fyzických. Je zakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě, který za dobu svého působení shromáždil úctyhodné množství informací a důkazů o tom, co vše v českém vodárenství nefunguje v zájmu občanů. A zároveň i pozitivních změn a příkladů, že česká voda nemusí být v rukou koncernů navždy ani tam, kde politici uzavřeli dlouhodobé nevýhodné smlouvy.

V současné době Nadační fond Pravda o vodě organizuje mimo jiné petici Voda je život, jejímž cílem je prosadit deset principů ke správě vody v zájmu občanů, ukončení protiprávního působení koncernů a ukončení dolování zisků z vody koncerny. K listopadu 2021 petici podepsalo téměř 38 000 občanů. Jaký byl příběh českého vodárenství po listopadu 1989? Jak se správa české vody dostala do rukou nadnárodních firem? Kolik peněz zaplacených českými občany za vodu odteče ročně do zahraničí? Co se již podařilo napravit a zachránit? Jaká cesta nás ještě čeká, aby správa české vody byla v zájmu občanů ČR? Těmto a dalším otázkám se věnujeme v rozhovoru.

Ing. Radek Novotný je ekonom, podnikatel. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obchodoval s cennými papíry a jako konzultant radil různým subjektům v otázkách strategických investic. Tak se před 20 lety dostal i k vodárenství a zjistil, že tu panuje, řečeno jeho slovy „jeden velký nevěstinec“. Začal zpracovávat analýzy, shromažďovat informace, obesílat politiky, radit městům a obcím, které byly ochotné naslouchat. Založil nadační fond Pravda o vodě. Byl Po deseti letech neúnavné činnosti začal zaznamenávat první větší úspěchy, vítězství u soudů. V obraně české vody pokračuje dodnes. Žije na severní Moravě, je ženatý, s manželkou mají tři děti. Ve volném čase se věnuje mimo jiné bojovým uměním a kynologii.    

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z uložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na síť NasTub