Barion Pixel

Příběh Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky, právničky roku 2019:

Advokátka, právnička roku 2019. Specialistka na správní právo a veřejnou správu, bývalá dlouholetá komunální politička a chvíli i poslankyně parlamentu. Jana Zwyrtek Hamplová dlouhodobě upozorňuje na protiprávní jednání vlády, na neuspokojivý stav práva ve státě a svými odbornými názory a doporučeními pomáhá samosprávě a občanům nepoddat se vládní zvůli. „Kdyby mí polistopadoví profesoři z právnické fakulty přišli z nebe veřejného práva sem, tak by se křižovali,“ říká a spolu s dalšími kolegy právníky, jejichž řady se dle jejích slov stále rozrůstají, podává a chystá žaloby na stát s cílem zabránit nesmyslným nařízením, ochránit právo a ochránit právní stát.

Ke studiu práv ji dle jejích slov kdysi přivedl jeden z pedagogů na střední škole sociálně právní, kam si jako mladá maminka přišla doplnit střední vzdělání. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se ocitla v době listopadové revoluce a patří díky tomu k první generaci polistopadových právníků, kteří měli přístup k výkladu práva bez ideologického balastu minulého režimu. Zkušenosti z práce na městském úřadě a komunální politiky ji dovedly ke specializaci ve správním právu pro veřejnou správu. Ve své běžné praxi nejčastěji zastupuje obce a další subjekty veřejné správy proti státu.

Začátek koronavirové krize na jaře 2020 prožila v solidární atmosféře, kdy podle ní nikdo o covidu nic nevěděl, pomalu každý šil roušky pro své spoluobčany a naprostá většina lidí respektovala a podporovala nařízení vlády. Po rozvolnění loni v létě však následovaly další vlny, neustálé prodlužování nouzového stavu a vydávání nařízení, o nichž lze v mnoha případech pochybovat, že byla ve veřejném zájmu. Řadu z nich postupně zpětně zrušil Nejvyšší správní soud, nicméně vláda s podporou parlamentu i v létě 2021, kdy má při masivním testování pozitivní test pár set lidí denně a v nemocnicích jsou nižší desítky lidí s těžkým průběhem onemocnění, nadále udržuje stav pandemické nouze a vydává obdobná plošná opatření. „Momentálně jsou to soudy, kdo nás drží nad vodou,“ říká Jana Zwyrtek Hamplová a dodává, že když už i soudci vystupují z anonymity a vyjadřují se k věcem veřejným, je právu opravdu zle. Kdo by se měl zodpovídat za následky plošných opatření, jež ovlivňují životy všech občanů, včetně malých dětí? Jsou politici trestně odpovědní za svá rozhodnutí? Jakou roli by v našich životech měl hrát stát? Je v pořádku budovat očkovací centra v obchoďácích? Co mohou v současné době pro nápravu situace dělat právníci? A jak se mohou nesmyslným nařízením a požadavkům postavit běžní občané? Na tyto a další otázky odpovídá Jana Zwyrtek Hamplová v našem rozhovoru.

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z uložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na síť Vimeo

Odkaz do sítě Rumble