FORMULÁŘ PRO AKTIVISTY

REDAKČNÍ POŽADAVKY NA VÁŠ PŘÍBĚH

POŽADUJEME AUTENTICITU A PRAVDIVOST.

Pisatel svého životního příběhu, zodpovídá za jeho pravdivost, úplnost a nezkreslenost.

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO POPIS UDÁLOSTÍ KRÁTIT A UPRAVOVAT.

Samozřejmě že ne obsahově, většinou jde o stylistiku, formu a zpřesnění, kde je potřeba zasahovat.

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍBĚH NEPUBLIKOVAT.

Ne všechny příběhy jsou vhodné k publikování.Vybíráme takové, které jsou pro čtenáře nejzajímavější a reprezentují co největší skupinu lidí. Nemůžeme veřejnost přehltit stejnými příběhy. Každý příběh je ale důležitý a každý archivujeme pro vystavení účtu.

PŘED ZVEŘEJNĚNÍM DOCHÁZÍ K AUTORIZACI PISATELEM.

Každý text, který se týká příběhu osoby neveřejně činné, dáváme k autorizaci pisateli. Je to tak férové, ctí to soukromí těch co nám svůj příběh svěřili , navzájem se respektujeme a důvěřujeme si.

PŘÍBĚHY I TAK PROVĚŘUJEME.

Ačkoliv redakce nenese zodpovědnost za uvěřejněné příběhy. Snažíme se o co největší pravdivost a autentiitu a vyhrazujeme si právo, kteroukoliv část předkládané životní situace ověřit u dalších osob a subjektů.

CHOVÁNÍ TŘETÍCH OSOB V POPISU SITUACE.

Buďte co nejpřesnější, používejte přesné citace a ctěte jejich právo na rozhodnutí jež učinili, i když se Vám zdají nepřípustné. Pravdivost si dejte za cíl. Lží nikdy a nic nevyřešíte, jen si přitížíte a  zaprodáte ty částí příběhu, které jste prožili a byli pravdivé.

Formulář životní situace aktivista

Formulář životní situace aktivista

Formulář pro aktivisty a aktivní občany

  • Kontaktní údaje
  • Profesní dráha
  • Aktivismus a jeho omezení
  • Můj Příběh
  • Souhlas
0% Complete
1 of 5

Kontaktní údaje

bez mezer