Barion Pixel

Category Archives: Vědci

Všichni ti co zasvětili svůj život vědě a snaží se posouvat lidské poznání za jeho horizont a přitom nejsoiu fanatičtí, dogmatičtí a předpojatí.

Rozhovor s RNDr. Tomášem Fürstem, PhD., matematikem a datovým analytikem

Rozhovor s RNDr. Tomášem Fürstem, PhD.: „Je to taková optimalizace naruby. Ze všech možných světů jsme dostali ten nejhorší. Ohroženou populaci jsme neochránili a místo toho se soustřeďujeme na opatření vůči té části populace, kterou to neohrožuje,“ říká matematik a datový analytik RNDr. Tomáš Fürst, PhD. v reakci na to, jak vládní experti pracují s daty ohledně […]

Rozhovor s prof. MUDr. Jiřím Beranem, CSc., epidemiologem a imunologem

Příběh prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., epidemiologa, imunologa, vakcinologa: „Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog, autor řady oceňovaných publikací, jehož vakcinačním centrem prošly desítky tisíc lidí a který školí v epidemiologii další lékaře. Profesor Beran byl vloni ministerstvem […]

Rozhovor s ústavním právníkem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D.

Rozhovor s doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., specialistou na ústavní právo: „Nějakou obranu demokratických principů ještě máme, ale je už s velkým otazníkem, jestli je efektivní,“ říká specialista na ústavní právo, advokát doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD., v souvislosti s právem na odpor, které nám zaručuje článek 23 Listiny základních lidských práv a svobod ve chvíli, kdy dochází […]

Aktuální vyjádření MVDr. Jiřího Urbánka, MBA, bývalého manažera ve farmaceutickém průmyslu

Aktuální vyjádření MVDr. Jiřího Urbánka, MBA, bývalého manažera ve farmaceutickém průmyslu: Přinášíme důležité a zcela aktuální doplnění k nedávno publikovanému rozhovoru s MVDr. Jiřím Urbánkem, MBA, bývalým stratégem prodeje ve farmaceutickém průmyslu. V pokračování rozhovoru se Jiří Urbánek věnuje doporučení Ministerstva zdravotnictví týkajícímu se třetí dávky vakcíny proti covidu. Souhrn informací o přípravku uvádí, že vakcína je dvoudávková. […]

Rozhovor s MVDr. Jiřím Urbánkem, MBA, bývalým stratégem prodeje ve farmaceutickém průmyslu

Příběh MVDr. Jiřího Urbánka, MBA, bývalého stratéga prodeje a marketingu ve farmaceutickém průmyslu: „Lidi, zjišťujte si informace,“ vyzývá Jiří Urbánek, který téměř dvacet let působil na manažerských pozicích ve farmaceutických firmách. Vztahy mezi občany, farmaceutickými firmami a státem podle něj donedávna fungovaly dobře. Byl tu přítomen silný kontrolní mechanismus, jenž nespočíval ani tak v práci úředního regulátora […]

Rozhovor s vědcem prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, CSc.,DSc.

Příběh vědce prof. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc.,DSc., farmakologa, imunologa a vakcinologa: „Měla by se vést odborná diskuze názorových oponentů, v níž by se otevřeně probraly možnosti řešení a jejich rizika. Ne vést propagandistické kampaně rádoby zaštítěné panelem stále stejných odborníků, kteří ani nejsou odborníky na dané téma,“ říká prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.,DSc., farmakolog, imunolog a […]

Rozhovor s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou

Příběh Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky, právničky roku 2019: Advokátka, právnička roku 2019. Specialistka na správní právo a veřejnou správu, bývalá dlouholetá komunální politička a chvíli i poslankyně parlamentu. Jana Zwyrtek Hamplová dlouhodobě upozorňuje na protiprávní jednání vlády, na neuspokojivý stav práva ve státě a svými odbornými názory a doporučeními pomáhá samosprávě a občanům nepoddat […]

Rozhovor s vědkyní MUDr. Soňou Pekovou, PhD.

Příběh vědkyně MUDr. Soni Pekové, PhD.: Žena, která jako první mimo státní struktury testovala na mediálně nejznámější virus roku 2020. Stát na ni zaklekl a ústy ministra zdravotnictví ji nařkl z neodborné manipulace se vzorky. Následovala omluva, s odstupem asi dvou týdnů i povolení k testování a značná pozornost médií. Do doby, než vyjádřila svůj vědecký a pozorováním […]

Příběh vědkyně Soni Pekové

Příběh vědkyně Soni Pekové – Molekulární genetička s úspěšnou kariérou ve výzkumu i laboratorní diagnostice ve veřejných i soukromých insitutích a laboratořích. Sama sebe popsala jako laboratorní myš, která nestojí o veřejnou pozornost. Díky svým počinům a názorům se ale Soňa Peková stala jednou z výrazných postav koronavirové krize v Česku.