Barion Pixel

Category Archives: COVIDKON

Covidkon: RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. : Buněčná imunita

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.: Buněčná imunitaSARS-CoV-2 RNDr. Jiří Šinkora, Ph. D. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 pojednává o cytotoxických T-lymfocytech jakožto primární linii obrany proti virům v kontextu epidemie covid-19 a nátlaku na plošné očkování populace, včetně dětí. Popisuje mechanismy buněčné obrany proti cizorodým látkám, srovnává účinnost slizničních protilátek vs. T-lymfocytů. Věnuje se […]

Covidkon: MUDr. Hana Zelená, Ph.D. : Význam stanovení protilátek proti SARS-CoV-2

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Význam stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 MUDr. Hana Zelená, Ph.D. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 věnuje protilátkám coby spolehlivějšímu důkazu o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi než je pouhá pozitivita PCR. Protilátkami prokazujeme navíc i proběhlou imunitní reakci na infekci. Citlivější metodou VNT spolehlivě detekujeme neutralizační protilátky u […]

Covidkon: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.: Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.: Vakcíny proti covid-19: farmakologické a biotechnologické aspekty, analýza vakcín a výsledky prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 zaměřuje na současné vakcíny proti infekci covid-19, které jsou používané v ČR a ve světě. Probírá mechanismy účinku genetických vakcín a aspekty pozorovaných vedlejších reakcí v […]

Covidkon: Úvodní slovo senátorů

MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Jitka Chalánková, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Úvodní slovo senátorů Senátoři Alena Dernerová, Jitka Chalánková a Jan Žaloudík hovoří o podpoře a důležitosti konání 1. ČS konference covid-19, o ochraně svobody slova a potřebě odborné diskuze.  Na konferenci se v Praze dne 27. ledna 2022 sešli vědci, lékaři, právníci a další […]

Živý přenos z 1. ČS konference covid-19

Odkazy ke sledování živého přenosu 27. 1. 2022 sledujte živě zásadní setkání odborné veřejnosti – 1. ČS konference covid-19. Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska se scházejí, aby sdíleli aktuální poznatky o covid-19 a jeho medicínských a společenských dopadech. Na konferenci vystoupí mj. prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří […]