Barion Pixel

Category Archives: COVIDKON

Covidkon:Covidkon: JUDr. Peter Weis: Podanie na medzinárodný trestný súd v Haagu z 12. 4. 2021

JUDr. Peter Weis: Podanie na medzinárodný trestný súd v Haagu z 12. 4. 2021 Advokát JUDr. Peter Weis v príspevku na 1. ČS konferencii hovorí o podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli zločinom proti ľudskosti a porušovaniu Norimberského kódexu počas boja s epidémiou covid-19 na Slovensku. Hovorí tiež o nemožnosti zaviesť povinné očkovanie […]

Covidkon: JUDr. Tomáš Nielsen: Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti

JUDr. Tomáš Nielsen: Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti Advokát JUDr. Tomáš Nielsen, zakladatel institutu Pro Libertate, v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje stav práva v ČR po dvou letech koronavirové krize. Rozebírá ústavněprávní principy v kontrastu s vládními nařízeními během boje s epidemií a v kontextu do očí bijícího porušování zásady “in […]

Covidkon: prof. Michal Klíma: Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

prof. Michal Klíma: Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii Politolog prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o tom, jak doba covidová postavila na hlavu převládající politologické poučky o hrozbách demokracii. Až dosud panovala shoda, že demokracii nejvíce ohrožuje klasická demontáž systému brzd a protivah v rámci […]

Covidkon: Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19 Farmaceutka a ekonomka Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o chybách úřadů při schvalování vakcín proti SARS-CoV-2 k použití, při netransparentních objednávkách vakcín. Upozorňuje na dostupná data o nežádoucích účincích, která jsou úřady zlehčována, a na kritické množství chybějících […]

Covidkon: MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie

MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc. na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje niektoré klinické patologické fenomény, ktoré sa vyskytujú pri očkovaní proti vírusu SARS CoV-2 a ktoré sa pri iných druhoch „klasických“ vakcín doteraz nevyskytli, resp. boli pozorované extrémne zriedkavo. Pochopenie patofyziológie daných […]

Covidkon: MUDr. Andrej Janco: Princípy propagovanej prevencie, profylaxie a liečby covid-19

MUDr. Andrej Janco: Princípy propagovanej prevencie, profylaxie a liečby covid-19 Internista a diabetológ MUDr. Andrej Janco v prednáške na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje mechanizmus účinku očkovacích látok a therapeutik propagovaných ako lieky proti covid-19 vo svetle ich skutočnej bezpečnosti a účinnosti. MUDr. Andrej Janco: Absolvent Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Po štúdiu LF […]

Covidkon: MUDr. Andrea Málková: Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře

MUDr. Andrea Málková: Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře Praktická lékařka MUDr. Andrea Málková v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří na téma vlivu prevence a časné léčby na průbéh onemocnění a vznik long covid. Představuje kazuistiky a doporučené postupy při léčbě covid-19 pro praktické lékaře. Na kazuistikách […]

Covidkon: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA: Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA: Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19 Kardioložka prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 shrnuje poslední poznatky o kardiálním postižení v rámci onemocnění covid-19 a v souvislosti s očkováním proti této nemoci. Prezentace ke stažení: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA: Kardiální […]

Covidkon: MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi Gynekoložka MUDr. Iva Hermanová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje na kazuistikách patologické dopady vakcinace proti SARS-CoV-2 a covid-19 v oblasti gynekologické i širším klinickém obrazu. Upozorňuje také na psychologické dopady nátlaku na vakcinaci u svých pacientek. Prezentace ke stažení: MUDr. Iva […]

Covidkon: MUDr. Jaroslava Chlupová: Myopatie jako jeden z možných nežádoucích účinků očkování proti SARS CoV- 19

MUDr. Jaroslava Chlupová: Myopatie jako jeden z možných nežádoucích účinků očkování proti SARS CoV- 19 Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová na 1. ČS konferenci covid-19 přednáší o myopatii, svalové slabosti, kterou zaznamenala u několika svých pacientů, již byli očkovaní proti SARS-CoV-2. V kazuistikách představuje konkrétní projevy a souvislosti v klinickém obrazu. Prezentace ke stažení: MUDr. Jaroslava […]