Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v Parlamentu: prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.: Mechanismy účinků mRNA vakcín na reprodukční orgány a plod

Vakcinolog a imunolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. ve svém příspěvku na semináři Analýza proticovidových opatření vysvětluje konstrukci mRNA vakcín a možný dopad zde použitých technologií na reprodukční orgány či na plod. Otázky, které vznáší, volají po revizi používání takto konstruovaných vakcín.

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.:

Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie, v roce 1982 zde získal titul RNDr. Po absolutoriu strávil několik let ve výzkumných ústavech Akademie věd, kde se věnoval enzymologii a získal titul CSc. Více než třicet let pracoval postupně jako vedoucí několika laboratoří a oddělení ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde se věnoval praktickému výzkumu rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans, nanosystémů pro cílení protinádorových a antimikrobiálních léčiv.

Působí jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník na ICRC, na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Fakultě chemie VUT Brno. V posledních dvaceti letech zorganizoval dvanáct odborných mezinárodních konferencí zaměřených na oblasti imunologie, nanotechnologie, farmakologie a vakcinologie. Aktuálně je vedoucím výzkumu a vývoje v soukromé společnosti C2P NEXARS. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací a autorem nebo spoluautorem několika patentovaných technologií v oblasti farmakologie.