Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v Parlamentu: MUDr. Vladimír Čížek: Pandemická smlouva WHO a Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR) – Ďábel se skrývá
v detailu.

MUDr. Vladimír Čížek ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření rekapituluje proces vzniku a přijímání nové Pandemické smlouvy a Mezinárodních zdravotních předpisů. Vypichuje problematické pasáže a ukazuje, co by mohly ve skutečnosti pro signatáře a tím pádem pro občany signatářských zemí znamenat.

MUDr. Vladimír Čížek:

Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie

Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek.

Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.