Barion Pixel

příspěvek na semináři

Seminář v Parlamentu: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc: Covidismus – dopady pandemie strachu na ekonomiku ČR a cesta ke kolektivisticko-totalitnímu systému

Ekonom Miroslav Ševčík ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proticovidových opatření přednáší své argumenty k tezi, že tzv. pandemie covidu-19 byla snahou o nastolení nového společensko-ekonomického zřízení a přináší také konkrétní data o dopadech neefektivních proticovidových opatření na ekonomiku ČR.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Miroslav Ševčík pochází z Otrokovic, se kterými je dodnes spojeno jeho podnikání. Řídí zde úspěšnou firmu, již postavil Tomáš Baťa. Působí i ve vedení dalších firem. Svou profesní dráhu chtěl původně zahájit studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu, což nevyšlo kvůli zdravotní indispozici během přijímaček. Nastoupil tedy ke studiu ekonomie na Vysoké škole ekonomické a této univerzitě zůstal věrný dodnes. V průběhu let zde zastával pozice asistenta, odborného asistenta, prorektora, děkana Národohospodářské fakulty. Z posledně jmenované pozice byl v posledním volebním období odvolán po politickém nátlaku ze strany vedení VŠE.