Barion Pixel

komentář redakce nfsn

Vzpomínka na Covidkon

Uplynuly právě dva roky od konference Covidkon. Dovolíme si to, co téměř nikdy neděláme, totiž osobní komentář, vzpomínku naší redakce na tuto událost. Vzpomínku nás dvou, Viktora a Markéty, kteří tvoříme jádro tohoto projektu a kteří jsme stáli i v jádru organizačního týmu konference. Proč vzpomínat na konferenci, která se konala v době zdánlivě tak odlišné od dnešní? V době, kdy například části populace hrozila ztráta zaměstnání, pokud nepodstoupí jistý zdravotní úkon? To už se přeci dneska neděje. Přesto je podle nás na místě si dnes Covidkon připomenout (text pokračuje pod videem).

Svého druhu zázrak

To, že se konference Covidkon uskutečnila v takové atmosféře a rozsahu, v jakém se uskutečnila, je svého druhu zázrak. A máme za to, že zpráv o zázracích není nikdy dost. Proč zázrak? V době, kdy se lidé stále nesměli scházet, aniž „by na to měli papíry“, kdy se část lidí nesměla ubytovat v hotelu atd., se našli lidé, kteří nezištně poskytli prostor a krytí filmovou produkcí pro případ nežádoucího zájmu ze strany státních složek. Našli se lidé, kteří se sami přihlásili a dobrovolně se ujali pomocných organizačních prací. A samozřejmě lidé, kteří sestavili odborný program a sezvali třicítku odborníků.

Program konference byl tak nabitý a kvalitní, že si dokonce ani většina mainstreamových médií, která se o konferenci zmínila, nedovolila nazvat akci jinak než jako odbornou konferenci. To je ta část zázraku, která je vidět i zvenku.

Tlak ze všech stran

A pak je tu část, o které jsme zatím nikdy veřejně nepromluvili. Totiž tlak, kterému jsme celou dobu přípravy konference, během ní i po ní čelili.

Opět připomeňme, že to bylo v době, kdy se i prostý nákup potravin mohl proměnit v adrenalinový zážitek. Kdy mnozí z nás vyráželi každý den ze svých domovů v neradostném očekávání, kdo ze spoluobčanů bude mít problém s tím, že nejdeme s většinou, a vyleje si na nás svou frustraci či dokonce zavolá policii. V době, kdy už mnohým z nás docházela trpělivost a tolerance vůči tomu, jak se chovají strachem zmanipulovaní lidé v našem okolí.

Strach ve společnosti byl obrovský. A jak temná je to síla, to jsme mohli vidět i uvnitř organizačního týmu. Nějaký druh strachu má totiž každý člověk, a dnes už snad můžeme na rovinu přiznat, že bylo několik momentů, kdy kdybychom i my dva podlehli svodu prát špinavé interní prádlo na veřejnosti, žádný Covidkon by se nekonal (za to, že jsme nepodlehli, nelze děkovat jinam než „úplně nahoru“; namále jsme rozhodně párkrát měli).

Tlak neustal ani po skončení konference, kdy se za námi „investigativně“ pustila Česká televize a někteří „spoluorganizátoři“ neváhali v tu chvíli dát od naší redakce ruce pryč, aby si ve svých očích zachránili zadek, aniž si uvědomili, že stahují gatě dobrých pár kilometrů před brodem (ČT nic „nevyinvestigovala“ a neodvysílala). Jako „bonus“ jsme kvůli cenzuře přišli o náš hlavní kanál na modré síti (šest banů v jeden den a omezení na desetinu dosahu).

Stálo to za to?

Stálo to tedy celé za to a proč? Ani jeden z nás nemá potřebu obětovat se bezhlavě pro druhé nebo „vyšší dobro“. Ale jednou jsme se rozhodli založit tuhle nezávislou redakci a díky rozhovorům, které jsme točili, jsme potkali profesora Turánka a další odborníky. A v době nesmyslných příkazů a zákazů a vynucování jediného řešení problému jsme nemohli najednou začít mlčet ve chvíli, kdy přišla příležitost zorganizovat konferenci, kde se na jednom místě sejdou desítky odvážných lidí ochotných mluvit… O čem vlastně? O tom, co bývalo v medicíně, vědě a společnosti normální. A najednou se to nehodilo. Medicína založená na důkazech. Klinické studie. Farmakovigilance. Ústava. Investigativní žurnalistika… 

Co přetrvalo

Covid jako „celospolečenská hrozba“ je dávno pryč. Těm z nás, kdo jsme kvůli prodělání covidu přišli o čich, se čich už dávno 100% vrátil. Ale pachuť manipulace a strachu šířeného médii a politiky, ta stále zůstává. Také proces odpouštění těm, kdo útočili zevnitř, tzv. „na naší straně“, ještě není zcela dokončený, tlak a útoky to byly opravdu silné.

Mnohým se v té temnotě, která povstává ze strachu, zalíbilo, protože přes ni není tolik vidět na jejich nekalé záměry. A tak dneska stejně jako před dvěma lety platí: díky Bohu za každého, kdo jim to neusnadňuje. Kdo nepodléhá účelové manipulaci, zjišťuje si informace a nepodléhá iluzím. Pro takové lidi jsme tu, pro takové lidi jsme začali jako nezávislá redakci tvořit kvalitní informacemi nabitý obsah a tvoříme ho i nadále.

Tehdy jsme stáli ve světle reflektorů, přímo před zraky stovek tisíc lidí. Dnes na nás žádné takové reflektory nesvítí, přesto potřebujeme podporu vás, našich diváků a sledujících. Nechat se ukolébat tím, že už nejsou lockdowny, výjimečné stavy a brutální tlak na očkování, nebo dokonce mlčky kapitulovat před tím, že se vrací cenzura, lidé se opět bojí veřejně sdílet své názory a „vrchnost“ dál okrajuje kolečka ze salámu našich práv a svobod, by bylo chybou.  

Poděkování

Za redakci NF redakci chceme na tomto místě také poděkovat těm, bez koho by konference Covidkon nevznikla: Petru Vachlerovi, prof. Jaroslavu Turánkovi, všem vystupujícím odborníkům, Petru Pechmanovi, Lence Píchové Rakušanové, Zoritě Azrak, všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, moderátorce Vendule Bradáčové a všem ostatním, kdo konferenci podpořili svou prací, penězi nebo materiálními dary.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee

Přepis rozhovoru: