Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s ekonomem a děkanem NF VŠE doc. Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc.

Kvůli účasti na protivládních demonstracích čelí ekonom a děkan Národohospodářské fakulty VŠE tlaku rektora Petra Dvořáka na jeho odvolání kvůli údajnému poškozování zájmů VŠE. Do zpolitizované kauzy se v jednu chvíli zapojila i Česká spořitelna s pohrůžkou odebrání sponzorského daru VŠE, setrvá-li Ševčík ve funkci, což podle Ševčíka může souviset s jeho dlouhodobou kritikou vlivu nikým nevolených globálních institucí jako je Aspen Institute na domácí politiku. I přesto, že Ševčík doložil, že se rektor opírá o nepravdivé informace z médií a přesto, že akademický senát fakulty podpořil jeho setrvání ve funkci děkana, snahy rektora o odvolání Ševčíka pokračují.

„Hledat zástupné důvody proč mě odvolat, v tuto chvíli neobstojí,“ říká Ševčík, který je přesvědčený, že rektor chce jeho odvoláním „řešit“ jeho odlišné politické názory na řešení současné ekonomické krize. Jak kauza hrozícího odvolání děkana, která v mnohých lidech vyvolává znepokojivé otázky ohledně stavu svobody projevu v ČR, dopadne, je zatím nejasné. „I když budu odvolán, vnitřně vyhraju, protože jsem bytostně přesvědčen, že pravda je na mé straně,“ komentuje Ševčík s tím, že prosazování akademických svobod by mělo být primárním zájmem i pro rektora a že celá kauza je úplně zbytečná.

Kdo je doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Ekonom, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pochází z Otrokovic, se kterými je dodnes spojeno jeho podnikání. Řídí zde úspěšnou firmu, již postavil Tomáš Baťa. Působí i ve vedení dalších firem. Svou profesní dráhu chtěl původně zahájit studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu, což nevyšlo kvůli zdravotní indispozici během přijímaček. Nastoupil tedy ke studiu ekonomie na Vysoké škole ekonomické a této univerzitě zůstal věrný dodnes. V průběhu let zde zastával pozice asistenta, odborného asistenta, prorektora, děkana Národohospodářské fakulty, jímž byl opětovně zvolen i vloni na jaře.

Od svého znovuzvolení děkanem čelí Ševčík kritice rektora VŠE Petra Dvořáka kvůli svým politickým postojům. Vzdal se pozice ekonomického experta strany Trikolóra, Dvořákova kritika však neustala. Rektorovi se nelíbila Ševčíkova vystoupení na protivládních demonstracích v září 2022. Poté, co se děkan Ševčík zdržel vystupování na dalších demonstracích a v březnu 2023 se pouze coby účastník ocitl na demonstraci v situaci, kterou mainstreamová média interpretovala jako konfliktní v Ševčíkův neprospěch, zahájil rektor Dvořák snahu o Ševčíkovo odvolání. Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE rektorovu snahu nepodpořil. Rektor poté vyjádřil svůj záměr nechat Ševčíka odvolat Akademickým senátem VŠE.   

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee