Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s prof. Ing. Peterem Staňkem, CSc.

Jaké jsou možnosti rezistence vůči systému, který se zvrhává? Nacházíme se ve válce o vědomí? Co by si měly uvědomit elity a co každý z nás? „Elity s námi mohou dělat pouze to, co jim dovolíme. Jestliže to většina lidí dovolí, budou na vás orat. Jestliže se ale vzpouzíte a je to dostatečně silná vůle k odporu, tak se elity velice rychle stáhnou. Uvědomí si hranice své moci a svého postavení,“ říká profesor Staněk s tím, že podle některých studií je potřeba 25 procent přesvědčených lidí v populaci, aby přesvědčili dalších 60 procent. „Je to odpovědnost každého z nás. Když ji uchopíme, nemusíte se obávat o svou budoucnost ani budoucnost svých dětí,“ dodává.

Podle Staňka se různě po světě vzdouvá vlna lidí, kteří už toho mají dost a nepůjdou se systémem. „Doufám, že ta vlna spláchne globalizátory. A většina lidí si pak začne klást otázku proč jsou tady, co mají udělat. Je na to krásná odpověď. Nezemřu tehdy, když přestane bít moje srdce, ale tehdy, když na mě zapomenou ti, kdo mě znali.  A co si o mně budou pamatovat? Že jsem nosil roušku a nadšeně běhal na čtvrtou a pátou dávku? A nebo, že jsem četl, přemýšlel, dával informace ostatním, motivoval je, aby přemýšleli…?,“ vyzývá Staněk v pokračování rozhovoru, jehož první část najdete na tomto odkazu.

Kdo je prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

Slovenský ekonom a prognostik, samostatný vědecký pracovník Slovenské akademie věd, autor řady knih. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, po studiích se věnoval akademické kariéře na různých pracovištích. V 90. letech byl spoluautorem hospodářské politiky Slovenska, ekonomickým poradcem tehdejšího slovenského premiéra Vladimíra Mečiara a státním tajemníkem na ministerstvu financí. Jako ekonomický poradce působil i v novém tisíciletí ve vládách Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Roku 2012 byl jmenován profesorem na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě a následně byl pověřen vedením Ústavu ekonomie a managementu univerzity, kde působil několik let v pozici ředitele.

Na poli ekonomie se v současnosti zabývá hlavně tématy finančních trhů, globalizace, světové ekonomiky, strukturálním a technologickým rozvojem, znalostní ekonomikou a průmyslovou revolucí. Nesouhlasí s teoriemi o klimatické změně způsobené člověkem. Často vystupuje v médiích a na přednáškách, v nichž spojuje poznatky z ekonomie s poznatky z dalších vědních oborů, kterými se také zabývá.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee