Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s prof. Ing. Peterem Staňkem, CSc.

Proč pořád funguje strategie „rozděl a panuj“? Měly generace našich prarodičů snažší určoveání toho, kde je dobro a kde zlo? Jak fungovat ve světě, kde se malá skupina snaží o moc nad zbytkem planety? „Musíme opět nalézt cestu k sobě. Ne přes obrazovku počítače… Sjednoťme se za jedním společným heslem. Chceme nechat našim dětem zemi, ve které se vyplatí žít. Za druhé, obnovme důvěru, protože dneska je důvěra nesmírně vzácným produktem. A za třetí, musíme začít říkat pravdu. Pravda někdy bolí, pravda je někdy nepříjemá, ale pravda osvobozuje a jestliže máte pravdu, jste schopni nalézt správná řešení,“ říká profesor Staněk. Takový postup by se podle něj sice nelíbil davoskému fóru a dalším elitám, ale i pro ně platí, že nepřežijí jako elity bez úcty k člověku, k životu. „Nepřežijete na úkor miliard lidí, přežijete pouze s těmi miliardami,“ vzkazuje jim. Rozhovor má dvě části. První má premiéru dnes, na druhou se můžete těšit za týden v neděli 19. února.

Kdo je prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

Slovenský ekonom a prognostik, samostatný vědecký pracovník Slovenské akademie věd, autor řady knih. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, po studiích se věnoval akademické kariéře na různých pracovištích. V 90. letech byl spoluautorem hospodářské politiky Slovenska, ekonomickým poradcem tehdejšího slovenského premiéra Vladimíra Mečiara a státním tajemníkem na ministerstvu financí. Jako ekonomický poradce působil i v novém tisíciletí ve vládách Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Roku 2012 byl jmenován profesorem na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě a následně byl pověřen vedením Ústavu ekonomie a managementu univerzity, kde působil několik let v pozici ředitele.

Na poli ekonomie se v současnosti zabývá hlavně tématy finančních trhů, globalizace, světové ekonomiky, strukturálním a technologickým rozvojem, znalostní ekonomikou a průmyslovou revolucí. Nesouhlasí s teoriemi o klimatické změně způsobené člověkem. Často vystupuje v médiích a na přednáškách, v nichž spojuje poznatky z ekonomie s poznatky z dalších vědních oborů, kterými se také zabývá.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee