Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s Radomilem Bábkem

„Českému státu vadí nezávislost malých podnikatelů a živnostníků. Vadí to státní správě, proto se zvyšují tlaky na malé podnikání, proto se zvětšuje množství podmínek, povinností, proto se zvyšuje moc státu nad podnikáním.  Nezávislí podnikatelé vadí státu, který je řízen socialistickým způsobem nebo veden směrem k socialismu, což je dnes Česká republika,“ říká Radomil Bábek, podnikatel a předseda Podnikatelských odborů. Současná ekonomická krize podle něj zasahuje hlavně tradiční obory podnikání a i když zatím nedochází k masovému „zavírání krámů“, neznamená to, že by se nezavíralo vůbec. „Ten stav je takové podivné vyčkávání, podivné bezčasí. Jakoby ticho před bouří. Myslím si, že ta bouře nás teprve čeká,“ popisuje Bábek.

Pro podnikatele panují čím dál tvrdší podmínky, stát na ně uvaluje více povinností, mají vyšší a vyšší náklady. „Nemyslím si, že jde o cílenou likvidaci podnikatelů a živnostníků. Spíše o cílenou likvidaci tradičního a standardního způsobu života,“ komentuje to Bábek, který se hrdě hlásí k pravicovému konzervatismu a v rozhovoru také mimo jiné tvrdě kritizuje levicovou politiku Evropské unie. „Tvrdý socialismus, který zavedlo levičácké vedení EU, ovládl národní státy,“ říká. Státy podle něj nebyly ostražité a předávaly vedení EU více a více pravomocí, až se dostaly do dnešního stavu, kdy už se s tím v podstatě nedá nic dělat, a proto sklánějí hlavu před Green Dealem a dalšími politikami. Ač tzv. „velký reset“ není podle Bábka cílem Green Dealu, bude jeho nechtěným důsledkem. „Levičáctví vždycky vede k tomu, že se slibuje a slibuje, na splnění slibu se ukradnou peníze těm, kdo je vydělali, což je pravice. Levice peníze utratí a když je utratí, tak odejde do historického důchodu, pravice to musí všechno napravit a levice zase začne zvedat hlavu,“ tvrdí Bábek.

Kdo je Radomil Bábek

Podnikatel, předeseda Podnikatelských odborů. Podnikání považuje za svůj životní styl. Vybudoval či spoluvybudoval jněkolik úspěšných společností, jejichž vedení předal mladším partnerům. Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, která je platformou pro komunitní podnikání a pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. Profesně se vedle působení v čele Podnikatelských odborů věnuje poradenství v oblasti strategického řízení a plánování a krizovému managementu. Vystupuje na konferencích, přednáší podnikatelům a manažerům. Věnuje se také poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů. Sám sebe označuje za altruistického konzervativce, který má rád změnu. Podnikatelské odbory založil s přáteli z přesvědčení, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR, kdežto politici a vysocí úředníci jsou zataženou ruční brzdou. Zasazují se o to, aby se narovnal vztah státu k podnikání, aby se uvolnil přehnaný dohled státu nad podnikáním a aby i veřejnost chápala podnikatele a živnostníky v jejich pro společnost zásadní roli.

 

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee