Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph.D.

„Trpíme totální krizí elit. Na zodpovědná místa se dostávají lidé, kteří žádnou zodpovědnost vůči naší zemi nebo vůči jejímu obyvatelstvu necítí. Jsou to velmi často amatéři a je to hrozně vidět,“ říká ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Politika současné vlády v duchu „oblečte si svetr a šetřete“ je podle ní zpupnost, protože vzhledem k dostatečné výrobě elektrické energie neexistuje racionální důvod, abychom u nás měli energetickou chudobu. „Obávám se, že vláda si vůbec neuvědomuje nebo nechce uvědomit, že pádivá inflace tohoto charakteru se netýká jen nějakých 20 % lidí s nejnižšími příjmy. Bezesporu hovoříme o drtivé většině společnosti, problémy má i podstatná část té takzvané střední třídy. Stejně tak vláda nevidí ty obrovské dopady, které to může mít na strukturu naší ekonomiky,“ vysvětluje.

Se zmíněnou nekvalitou elit souvisí podle Švihlíkové i snahy o znovuzavedení cenzury a omezení svobody slova, jako je návrh zákona „na omezení šíření dezinformací“ z dílny ministerstva vnitra. „Ve chvíli, kdy je ta nekvalita tak patrná a nese své hodně zkažené plody, hledají nástroje, jak se udržet u moci. Jak ví každý totalitní režim, kontrola informačního prostoru je základ. Mít represivní moc nad tím, kdo co říká, je variace na stejné téma, které už jsme tady zažili mockrát,“ shrnuje s tím, že musíme diskutovat. Nejvíce o věcech, které jsou tabu, protože když si nepojmenujeme správně problém, nemůžeme ho řešit. „Můžete si v novinách psát, že vláda má lépe komunikovat a vysílat lepší signály, ale socioekonomická realita je neúprosná a vždycky vás dožene,“ říká.

To nejhorší máme ještě před sebou

Prognóza Ilony Švihlíkové ohledně vývoje české ekonomiky v krátkodobém a střednědobém horizontu není příliš optimistická. „Obávám se, že to nejhorší máme ještě před sebou… Pro tak průmyslovou zemi jako jsme my je zásadní i téma možné deindustrializace, tedy omezení průmyslových kapacit v rámci ČR,“ říká mimo jiné Švihlíková, která je k vývoji české ekonomiky v posledních dekádách kritická dlouhodobě a je také autorkou knihy Jak jsme se stali kolonií. V ní před sedmi lety shrnula vývoj české ekonomiky od doby před listopadovou revolucí po současnou pozici „montovny“ s levnou pracovní silou. „V Německu si schválili velkou pomoc pro firmy a někdo říká, že z toho budou mít prospěch i jejich české dcery. Já se spíš obávám, že německé firmy budou mít díky té pomoci velkou výhodu oproti konkurenčním firmám a je možné, že si řeknou, že u nás skoupí to, co tu ještě zbyde,“ popisuje.  

Kdo je doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Česká ekonomka, děkanka Vysoké školy obchodní na Panevropské univerzitě. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde pokračovala i v doktorském studiu na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů, kde se věnovala politickým aspektům globalizace. Z pozice odborné asistentky na VŠE přešla na Vysokou školu obchodní. Tam působí dodnes. Jejím hlavním oborem jsou makroekonomie, mezinárodní ekonomické vztahy, globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a daňová problematika v kontextu souvislostí mezi ekonomikou a politikou. V roce 2011 dokončila habilitační řízení a získala titul docent na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.

Ilona Švihlíková je autorkou či spoluautorkou řady odborných publikací, včetně výše zmíněné knihy Jak jsme se stali kolonií. Je aktivní i v publicistické oblasti. Publikuje v různých médiích a je spoluzakladatelkou webového magazínu !Argument a spoluzakladatelkou nově vzniklého spolku Svatopluk, který sdružuje kritiky současné verze takzvané liberální demokracie. Spolek chystá přednášky, konference, výlety, kulturní představení a další aktivity a svým názvem odkazuje k prutům velkomoravského knížete Svatopluka. „Když má člověk nějakou znalost, tak má morální povinnost to říct. Možná jsem v tomhle ohledu hrozně naivní, ale říkám, že existuje něco jako veřejná odpovědnost intelektuála. Nedokážu být zticha a jít jen tak s proudem. Nikdy jsem to nedělala, dělat nebudu a celý život s tím mám problémy,“ odpovídá Ilona Švihlíková se smíchem na otázku, co ji osobně pudí nemlčet.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee