Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s MUDr. Vladimírem Čížkem, lékařem a předsedou etické komise

„Udělal jsem tři rozhovory a všechny cenzura smazala… Teď se cenzura možná týká jen nás, kteří máme připomínky ke covidismu, ale do budoucna se to může týkat vás všech. I vám se může v budoucnu stát, že budete sedět v hospodě, řeknete, že muži a ženy se liší nebo že existují jen dvě pohlaví, i vstane od stolu detektiv Bretschneider a zabásne vás,“ říká v rozhovoru MUDr. Vladimír Čížek, lékař a předseda etické komise, který poslední dva roky neúnavně sbírá a prezentuje fakta dokládající nepodloženost a mnohdy nepravdivost prohlášení vlády a nejrůznějších vládou podporovaných „expertů“. Ač je v jeho komentáři patrná nadsázka, v prostředí internetu a sociálních sítí k podobným zásahům už běžně dochází. Nedávno takto přišel o svůj profil lékař a olympijský vítěz Lukáš Pollert. „Cenzura probíhá na anonymní bázi, obdobně jako za komunismu. Někdo někomu řekne, aby se to smazalo a ono se to smaže. Stejně závažný problém je, že cenzura navozuje u lidí autocenzuru, což je mnohem nebezpečnější mechanismus, který učí lidi neříkat to, co si myslí,“ komentuje situaci doktor Čížek, který ostatně s cenzurou učinil první zkušenost právě už za minulého režimu. Dle svých slov tehdy nedělal nic jiného než dnes, totiž stavěl vedle sebe fakta.

Jedním ze zmiňovaných rozhovorů, které cenzura smazala, byl  i nás rozhovor s MUDr. Čížkem na téma lékařské etiky. „Věda byla devastována obrovským množstvím vadných i falešných studií. Covidisté zúžili takzvanou evidence based medicine jen na vědecké práce a klinické studie. Ale medicína založená na důkazech je trojúhelník se třemi rovnocennými vrcholy. První jsou ty studie, druhý praktická zkušenost lékaře a třetí přání pacienta. Léčit podle praktické zkušenosti bylo během covidu zakázáno a na přání pacienta taky nikdy nebral ohled,“ uvádí dnes Čížek. Lékař poukazuje také na roli mainstreamových médií v šíření nepravdivých informací. „Například se dozvídáme z mainstreamových médií, že kvůli covidu je hospitalizovaných cca 800 lidí. Ale když se podíváme na data, tak zjistíme, že téměř 500 z nich je bezpříznakových nebo s mírnými příznaky. Tedy oni tam kvůli covidu neleží, oni mají jiné potíže a jen jim vyšel pozitivní PCR test. Mainstreamová média nám i teď každý den lžou,“ říká.

Kdo je MUDr. Vladimír Čížek

MUDr. Vladimír Čížek pochází ze severní Moravy. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu začal pracovat na interním oddělení nemocnice v Ostravě – Zábřehu a složil atestaci z interního lékařství. Postupně se v rámci interny začal specializovat na kardiovaskulární a vaskulární onemocnění a v roce 2005 získal atestaci v oboru angiologie (cévního lékařství), kterému se věnuje dodnes. Je předsedou etické komise velké nemocnice. Sám o sobě hovoří jako o „obyčejném doktorovi“. V posledních dvou letech se aktivně účastní iniciativ za rozumný přístup ke covidu. Byl mimo jiné autorem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci covid-19, která navazovala na petici ignorovanou na jaře 2021 Parlamentem ČR. Soustavně shromažďuje a vyhodnocuje data a fakta o covidu a očkování proti němu z celého světa. Vystoupil na několika konferencích, účastní se setkání odborníků i setkání s veřejností, například v rámci iniciativy Zdravé fórum.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee