Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s antropologem, vysokoškolským pedagogem a spisovatelem prof. RNDr. Ivo T. Budilem, Ph.D., DSc.

„Naše země má být nastavena jako sebevědomá, nemá mít žádné iluze o východu, západu, severu, jihu, má v maximální míře využívat vlastní intelektuální, přírodní, průmyslové zdroje a nikdy se nespoléhat na to, že bude v nějaké sféře vlivu, která ji ochrání,“ říká antropolog a spisovatel prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. Bohužel jsme se ale v rámci světového řádu ocitli v pozici periferie, a to je podle profesora Budila nejen oblast, která je využívána ekonomicky jako zdroj levné pracovní síly, surovin a podobně, ale i stav ducha. „Současné vládnoucí vrstvy podvědomě cítí, že na svou pozici nemají svými silami intelektuálními, mentálními a že při jakékoli menší krizi politické či ekonomické, v jaké elity minulosti obstály, by oni neobstáli. Tím pádem se snaží si pozici udržet co nejdéle to jde a eliminovat od zárodku jakékoli alternativy,“ komentuje Budil rozmáhající se potlačování názorové plurality a cenzuru s tím, že i elity v západní Evropě jsou dnes v zásadě lokaji, vazaly mimoevropských zájmů.

Kdo je prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc.

Ivo T. Budil se narodil v Praze. Jeho otcem byl český rozhlasový redaktor, novinář a popularizátor vědy Ivo Budil. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, koncem roku 1989 stál jakožto místopředseda studentského stávkového výboru u zrodu Katedry filozofie a dějin přírodních věd na této fakultě. Na počátku 90. let absolvoval doktorské studium v oboru Teorie a dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2001 se stal docentem sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v roce 2006 byl na Masarykově univerzitě v Brně jmenován profesorem v oboru antropologie. Založil Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, kde působil i jako děkan. V současnosti působí na Metropolitní univerzitě Praha a věnuje se publicistické a veřejné činnosti.  Kromě přibližně tří set odborných studií a popularizujících a publicistických textů je autorem téměř dvacítky knih. Jeho poslední kniha Globální dějiny a postliberální společnost vyšla letos. Ivo T. Budil je ženatý a je otcem tří dětí.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z úložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na video na Odysee