Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Opatření zaměřená na děti ve světle vědeckých dat

Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. prezentuje na konferenci Covidkon II vědecká data, která ukazují, že plošná opatření zaměřená na děti byla neopodstatněná. Konkrétně se věnuje především očkování a testování. Děti nejsou z pohledu onemocnění covid-19 rizikovou skupinou a plošné očkování proti covidu je pro ně nevhodné, protože rizika převažují nad benefity. Rovněž plošné testování je neefektivní, navíc k němu školy často používaly nekvalitní a nevypovídající testy.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Opatření zaměřená na děti ve světle vědeckých dat

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.:

Absolventka 3. LF UK v Praze
Atestace z neurologie a z lékařské mikrobiologie
Ph.D. v oboru epidemiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

Vedoucí Oddělení virologie a zástupce vedoucího Centra klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry
Vedoucí Laboratoře pro vysoce rizikové patogeny BSL3
Konzultantka Antibiotického střediska ZÚ se sídlem v Ostravě
Členka Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP)
Členka Rady expertů pro sestavení podmínek testování, přípravy a průběhu přesunu sportovců na ZOH v Pekingu 2022
Reprezentantka ČR v EVD-LabNet (Emerging Viruses Laboratory Network – Evropská Laboratorní expertní skupina pro importované a nově se objevujících virové infekce v rámci  ECDC)
Členka Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM JEP)
Členka Centra bayesovské inference 4BIN
Předsedkyně a zakládající členka SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků)

 

Foto: Petr Pechman