Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. et Mgr. Milan Studnička: Pohled rodinného psychologa

Psycholog, terapeut, kouč Mgr. et Mgr. Milan Studnička přednáší na konferenci Covidkon II o svých zkušenostech s dopady událostí posledních dvou let na psychiku dětí a mladistvých. Ve zvýšené míře se objevují depresivní stavy, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, poruchy příjmu potravy, apatie. V přednášce se autor dotýká i tématu omezení možností kontaktu klientů s psychology a terapeuty během lockdownů.

Prezentace ke stažení:

Mgr. et Mgr. Milan Studnička: Pohled rodinného psychologa

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. et Mgr. Milan Studnička:

V roce 2002 dokončil magisterské jednooborové studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v roce 2005 dokončil program celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a stal se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v ČR a SR. V roce 2014 dokončil magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Mimo jiné je účastníkem pětiletého daseinsanalytického sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a rovněž absolvoval celou řadu vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci, koučink a osobní rozvoj. Od roku 2000 se věnuje obchodní činnosti, od roku 2005 se zabývá koučováním a vzděláváním dospělých, od roku 2014 se věnuje rovněž poradenské praxi. Reprezentoval ČR na Zimních Olympijských hrách v Salt Lake City 2002 v jízdě na bobech, má řadu medailí z mistrovství ČR (v 6 různých sportech), má medaile i z ME i MS.
 

Foto: Petr Pechman