Barion Pixel

příspěvek na konferenci

Covidkon II: Mgr. Petr Vrána: Úvodní slovo garanta pedagogické sekce, přednáška Pohled ředitele státní instituce

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Troubkách Mgr. Petr Vrána jako garant pedagogické sekce konference Covidkon II představuje cíle a základní otázky konference. Ve svém vstupu pak přednáší o svých zkušenostech z posledních dvou let. V dubnu 2021, kdy se žáci po lockdownech postupně začali vracet do školy, se Petr Vrána rozhodl, že nebude požadovat po dětech nošení respirátorů. Rovněž testování dětí ponechal na dobrovolné bázi a rozhodnutí každého rodiče. V takto nastolené praxi pokračoval i v dalším školním roce. Své zkušenosti zasazuje ředitel Vrána do kontextu systémových opatření. Jako jeden z nejdůležitějších prohřešků posledních dvou let vnímá způsob, jakým byli z rozhodovacích procesů ve školách vyloučeni rodiče.

Prezentace ke stažení:

Mgr. Petr Vrána: Pohled ředitele státní instituce

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Petr Vrána.:

Garant pedagogické sekce konference Covidkon II. Ve školství působí od roku 2002 jako učitel. V roce 2010 se stal ředitelem Základní školy a Mateřské školy Troubky. Zde se s příchodem pandemie covid-19 snažil dodržovat základní zákonné normy, odmítl se podílet na nátlaku na vakcinaci, diskriminaci a segregaci žáků a zaměstnanců školy.
 

Foto: Petr Pechman