Barion Pixel

záznam z konference

odborná konference uspořádaná s cílem dát názorovým oponentům stejný prostor k odpovědi na 5 zásadních otázek spojených s problematikou epidemie covid-19

Příspěvky z odborné koneference CoronaDuel 2022, která se konala 4. března 2022 v Praze. Konferenci uspořádala Paralelní lékařská komora ve spolupráci s Nadačním fondem Svědomí národa. Pořadatelé vyzvali ministra zdravotnictví, aby na konferenci vyslal své špičkové odborníky z Národního institutu pro zvládání pandemie, případně dalších poradních orgánů. Zároveň nominovali odborníky s oponentním názorem. Každému mluvčímu byl vyhrazen prostor 15 minut k odpovědi na předem známou otázku. Program v úvodu a závěru doplnily přednášky dalších odborníků.