Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

CoronaDuel 2022: prof. Jaroslav Turánek: Jsou současné v ČR používané vakcíny proti covid-19 bezpečné a je odůvodněné povinné očkování těmito vakcínami?

Imunolog, vakcinolog a farmakolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. odpovídá na konferenci CoronaDuel 2022 na otázku bezpečnosti aktuálně používaných vakcín proti onemocnění covid-19. Prezentuje vědecká fakta ohledně mRNA vakcín, hodnotí jejich bezpečnost pro plošnou vakcinaci, možné nežádoucí účinky i obecně vhodnost mRNA vakcín jakožto ochrany před respiračními onemocněními. Poukazuje na přerušenou tradici špičkového českého výzkumu ve vakcinologii a chybějící odborníky, kteří by byli schopni efektivně řídit protiepidemická opatření.

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.:

Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie, v roce 1982 zde získal titul RNDr. Po absolutoriu strávil několik let ve výzkumných ústavech Akademie věd, kde se věnoval enzymologii a získal titul CSc. Více než třicet let pracoval postupně jako vedoucí několika laboratoří a oddělení ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde se věnoval praktickému výzkumu rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans, nanosystémů pro cílení protinádorových a antimikrobiálních léčiv.

Působí jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník na ICRC, na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Fakultě chemie VUT Brno. V posledních dvaceti letech zorganizoval dvanáct odborných mezinárodních konferencí zaměřených na oblasti imunologie, nanotechnologie, farmakologie a vakcinologie. Aktuálně je vedoucím výzkumu a vývoje v soukromé společnosti C2P NEXARS. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací a autorem nebo spoluautorem několika patentovaných technologií v oblasti farmakologie.

Foto: Petr Pechman