Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Závěrečná diskuze s garanty jednotlivých sekcí

V rámci závěrčené diskuze na 1. ČS konferenci covid-19 odpovídají garanti všech sekcí na dotazy z publika – imunologické, klinické i právní. Odpovídají prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., MUDr. Andrea Málková a JUDr. Tomáš Nielsen.

prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.:

Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie, v roce 1982 zde získal titul RNDr. Po absolutoriu strávil několik let ve výzkumných ústavech Akademie věd, kde se věnoval enzymologii a získal titul CSc. Více než třicet let pracoval postupně jako vedoucí několika laboratoří a oddělení ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde se věnoval praktickému výzkumu rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans, nanosystémů pro cílení protinádorových a antimikrobiálních léčiv.

Působí jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník na ICRC, na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Fakultě chemie VUT Brno. V posledních dvaceti letech zorganizoval dvanáct odborných mezinárodních konferencí zaměřených na oblasti imunologie, nanotechnologie, farmakologie a vakcinologie. Aktuálně je vedoucím výzkumu a vývoje v soukromé společnosti C2P NEXARS. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací a autorem nebo spoluautorem několika patentovaných technologií v oblasti farmakologie.

MUDr. Andrea Málková:

Praktická lékařka, působí v Centru komplexní medicíny Brno. Zakladatelka Iniciativy nezávislých lékařů a vědců, platformy propojující lékaře a vědce napříč obory. Pořadatelka 1. československé konference covid – 19.
 

JUDr. Tomáš Nielsen:

V advokacii působí od roku 2006. Předtím působil jako šéfredaktor časopisu Technologies & Prosperity a ředitel rozvoje TUESDAY Business Network.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje internetovému a mediálnímu právu, včetně ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů. Přednášel na Právnické fakultě UK a na ČVUT. Je také držitelem ocenění Právník roku v oblasti IT za rok 2018 a je autorem řady publikací. Od března 2020 se věnuje problematice ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu v souvislosti s kroky vlády a dalších orgánů ČR při řešení koronavirové krize. Je zakládajícím členem ProLibertate – Institutu práva a občanských svobod.