Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA: Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19

Kardioložka prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 shrnuje poslední poznatky o kardiálním postižení v rámci onemocnění covid-19 a v souvislosti s očkováním proti této nemoci.

Prezentace ke stažení:

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA: Kardiální postižení v rámci pandemie nemoci covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA:

Dvacet pět let pracovala na I. Interní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde založila oddělení preventivní kardiologie, od roku 2010 pracuje jako přednostka Klinicky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace.

V průběhu kariéry složila 5 atestačních zkoušek. Je autorkou více než 150 odborných článků a knih. V rámci působení jako náměstek pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Olomouc zaváděla systém kvality léčebné péče a byla členkou Rady kvality MZ ČR. Od roku 1994 působí ve správní radě Nadačního fondu Pro srdce Hané, který se zasloužil o vybudování kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc a od roku 2002 se věnuje hlavně popularizaci prevence srdečních onemocněn.

Osm let působila jako proděkanka Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde stála u zrodu Centesima- centra pro simulační medicínu. Byla opakovaně členkou akademického senátu LF a UPOL. Je členkou několika odborných společností, kde působila opakovaně v různých výborech. Byla dvakrát zvolena do Zastupitelstva statutárního města Olomouc, kde působila hlavně v oblasti zdravotnictví a ekologie.

english version

Covidkon: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA: Cardiac defects in the covid-19 pandemic (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In her lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference cardiologist prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA summarizes the latest findings on cardiac defects related to covid-19 and to vaccination against this disease.