Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. Michal Klíma: Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

Politolog prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o tom, jak doba covidová postavila na hlavu převládající politologické poučky o hrozbách demokracii. Až dosud panovala shoda, že demokracii nejvíce ohrožuje klasická demontáž systému brzd a protivah v rámci institucionálního uspořádání a také nízká úroveň politické kultury. Avšak nikdo nepředpokládal, že doba covidová vytvoří unikátní prostředí pro nástup autoritářských metod a erozi demokracie.

Prezentace ke stažení:

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.: Politologické aspekty epidemie – rizika pro demokracii

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.:

Působí na Metropolitní univerzitě Praha jako politolog a rektor. Přednášel na Vysoké škole ekonomické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Zabývá se postkomunismem, komparací demokracií, klientelismem, stranickými a volebními systémy. V roce 2015 publikoval knihu Od totality k defektní demokracii. V roce 2020 mu vyšla kniha Informal Politics in Post-Communist Europe.

V době covidové uveřejňuje texty o oslabení právního státu a občanské společnosti, cenzuře a autocenzuře, policejních excesech, projevech stádnosti a vymývání mozků, fenoménu ideologie versus věda.

english version

Covidkon: prof. Michal Klíma: Political aspects of the epidemic – risks for democracy (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference political scientist prof. PhDr. Michal Klima, M.A., CSc. talks about how the covid period turned the prevailing political science lessons on threats to democracy upside down. Until now, there has been a consensus that democracy is most threatened by the classic dismantling of the brake and counterbalance system within the institutional set-up, as well as by the low level of political culture. However, no one expected that the covid period would create a unique environment for the onset of authoritarian methods and the erosion of democracy.